Nyhedsbrev 42 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

1. oktober 2014

     

MRSA, engelsk oversættelse

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har oversat vejledningen om MRSA 398 til engelsk.

Vejledningen indeholder forholdsregler, der skal tages, for at minimere risikoen for at bringe smitte fra stald til husstand.

Det gøres bl.a. ved at skifte arbejdstøj, når man forlader svinestalden, vaske hænder grundigt i vand og sæbe og benytte hånddesinfektion med sprit tilsat glycerol.

Læs mere om MRSA på Arbejdstilsynets og Sundhedsstyrelsens hjemmesider.

Læs vejledningen om MRSA 398 i svinebesætninger på dansk og engelsk.

 

     

Træningspakke til gartnerier fra Forebyggelsesfonden

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har den 19. september 2014 lanceret træningspakken ”Bedre kondition i gartnerierne”.

Pakken hjælper virksomheden med at styrke konditionen blandt medarbejderne. Træningen kan lægges, når det passer ind i virksomhedens/medarbejdernes rytme. Igennem forløbet opnår I erfaring med, hvordan træning kan gøres til en naturlig del af jeres arbejdsdag. Det tager 3 – 4 måneder at gennemføre pakken.

 
     

Støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse åbner den 1. oktober 2014 for ansøgninger til ”støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler”.

Målet med støtteordningen er at reducere den fysiske belastning af medarbejdernes muskler og skelet i de nedslidningstruede brancher, f.eks. landbrug og skovbrug, gennem udvikling af tekniske hjælpemidler.

 
     

Gode råd om hvordan du undgår færdselsulykker med landbrugsmaskiner

Politiet er gået sammen med de Syd- og Sønderjyske kommuner om en kampagne for at reducere antallet af færdselsuheld med landbrugskøretøjer.

De 5 gode råd er:

- Signaler i god tid med blinklyset, at du ønsker at svinge til højre/venstre.

- Brug vigelommerne langs de større veje, så bagvedliggende biler kan passere.

- Undgå at følges ad (kolonnekørsel).

- Forsøg at undgå at køre på de stærkt trafikerede veje i myldretiden.

- Undgå at køre på strækninger med mange skolebørn i deres myldretid.

Se også vejledningerne Sikker kørsel med frontmonterede redskaber og Transport og færdsel på landbrug.

 
     

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Arbejdstagersekretariatet

Med virkning fra den 1. oktober 2014, overtager Jesper Lund-Larsen konsulentfunktionerne i arbejdstagersekretariatet.

Jesper kan kontaktes på tlf. 88 92 10 12 eller mail: jesper.lund.larsen@3f.dk.

 

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.