Nyhedsbrev 43 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

4. november 2014

     

MRSA 398 i svinebesætninger

Faktaarket om MRSA 398 i svinebesætninger er blevet revideret. Tredje afsnit er ændret til ”MRSA kan smitte fra menneske til menneske. Der ses en spredning på mellem 5-20 % hos familiemedlemmer til smittede”.

Både det danske faktaark og den engelske oversættelse er ændret.

Det er vigtigt, at man følger de forholdsregler, der skal tages, for at minimere risikoen for at bringe smitte fra stald til husstand.

www.barjordtilbord.dk  vælges Jordbruget/Branchevejledninger, hvor du kan downloade eller udskrive vejledningen ”MRSA 398 i svinebesætninger” på dansk og på engelsk.

 

     

Hudkræft anerkendes som arbejdsskade

Erhvervssygdomsudvalget har netop fastlagt, hvilke former for hudkræft der kan anerkendes som arbejdsskader.

Læs mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, hvor man også kan finde udredningsrapporten, som ligger til grund for Erhvervssygdomsudvalgets nye praksis. Udredningsrapporten er på engelsk, men indeholder et resume på dansk.

Inden for det grønne område ses en nedsat risiko for modermærkekræft og anden hudkræft, som formentlig kan forklares ved, at ansatte med udendørsarbejde vænnes til solens stråler og sjældent bliver skoldet. Læs mere i rapporten om Kortlægning af risiko for kræft (1970-2003) blandt ansatte indenfor BAR Jord til Bord - landbrug, gartneri, skovbrug, anlægsgartneri, slagterier, mejerier og lignende i Danmark.

 
     

APVnet – nye tjeklister

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har tilføjet nye tjeklister til APV for anlægsgartnerne i APVnet.

Det drejer sig om arbejdsområdet, De grå som har fået tilføjet tre nye tjeklister:
1) Jord og Græs – 2) Hegn, mur m.m. – 3) Værksted og plads.

Arbejdsområdet, De grønne har fået tilføjet tjeklisten: Værksted og plads.

Se tjeklisterne på APVnet, som du finder på www.barjordtilbord.dk og klikker på APVnet-logoet nederst til venstre.
 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information