Nyhedsbrev 47 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

2. marts 2015

     

Arbejdsmiljø i svinestalde

Branchevejledning om arbejdsmiljø i svinestalde indeholder opdateret viden om indånding af organisk støv og endotoxiner under arbejde i landbruget. Støv kan skade helbredet, hvis der ikke er tænkt på forebyggelse af støv i luften i staldene samt anvendelse af personlige værnemidler i bestemte situationer.

Derudover behandler vejledningen ergonomiske belastninger, farlige gasser, rengørings- og desinfektionsmidler, MRSA 398 samt støj ved arbejde i svinestalde.

Vejledningen angiver løsninger, der kan være med til at forebygge arbejdsmiljøbelastningerne ved staldarbejdet.

Vejledningen er gratis 

 

     

Pas på børn og unge på arbejdet

For børn og unge under 18 år gælder de samme arbejdsmiljøregler som for alle andre, men derudover er der en række særlige regler som f.eks.:

  • Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke arbejde for en arbejdsgiver.
  • 13-14-årige og ældre unge, der stadig er undervisningspligtige, må kun udføre lettere arbejdsopgaver.
  • Unge, der er fyldt 15 år og ikke længere går i skole, må udføre alle former for arbejde, som ikke er farligt.

Arbejdstilsynet har særskilt tema om børn og unge på deres hjemmeside.

Se også www.ungmedjob.dk, hvor Branchearbejdsmiljørådene (BAR), arbejdsgivere og lønmodtagere samarbejder om at fremme et godt arbejdsmiljø i de forskellige brancher samt BAR Jord til Bords vejledning om Børn og unges arbejde i jordbruget.

 
     

Oplæring og instruktion af nyansatte

Arbejdstilsynet har udgivet en ny vejledning som indeholder de vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte. Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde.

Arbejdsgiveren skal herudover sørge for at føre effektivt tilsyn med, at den ansatte rent faktisk udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og følger instruktionerne.

 
     

Landmand trampet ned af tyr

En 71-årig mand kom alvorligt til skade, da han ville tilse nogle kvier som gik sammen med en tyr i en indhegning nær ejendommen. Man regner med, at tyren er gået til angreb på manden, som hårdt såret fik bragt sig i sikkerhed i stalden. Manden blev først fundet flere timer efter af en nabo.

På BAR Jord til Bords hjemmeside under Jordbruget, findes der vejledninger, pjecer og faktaark der omhandler arbejdsmiljø ved håndtering af store dyr i landbruget.
 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!