Nyhedsbrev 5 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

27. april 2010

     

Anlægsgartnere - Bliv i faget

 
Mange anlægsgartnere forlader faget allerede som 40-årige.
 
En undersøgelse af hvorfor, tyder på, at det er arbejdsmiljøet, der ikke er godt nok.
 
 
 
BAR Jord til Bord har udgivet en vejledning, der giver inspiration til at sikre det gode arbejdsmiljø. Faget skal også have plads til folk over 40 år.
 
 
 
 
 

 

     

Sprøjtekursus - Lovpligtig opdatering af certifikat eller bevis

 

Alle erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler skal på lovpligtigt opdateringskursus hvert 4. år for at erhverve sig den sidste nye viden om pesticider og brugen heraf. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2009. Efter kursusdeltagelse udstedes et diplom, som kan fremvises, hvis Plantedirektoratet kommer på besøg. Hvis du ikke har fået taget opfølgningskurset til tiden, skal du begynde forfra med uddannelsen.


Opfølgningskursus udbydes bl.a. af AMU-centre, landbrugsskoler og skovskoler.

   
     

Ulykker på landet

Hver uge bringes en aktuel arbejdsulykke i Landbrugsavisen med en oversigt over, hvor mange alvorlige arbejdsulykker, der er anmeldt til dato i 2010. I 2008 blev der anmeldt 142 og i 2009 anmeldt 100 alvorlige arbejdsulykker. I første kvartal 2010 er der anmeldt 32 alvorlige ulykker.
 
www.barjordtilbord.dk kan du følge ugens ulykke samt fakta om denne og de tidligere omtalte ulykker. Materialet indeholder gode råd om, hvordan man kan undgå lignende ulykker.
   
     

Gravides arbejdsmiljø i gartnerier

 

Vejledningen "Gravides arbejdsmiljø i gartnerier" er blevet revideret. Vejledningen giver praktiske anvisninger til at udforme en graviditetspolitik, der tager højde for de ergonomiske belastninger, arbejde med bekæmpelsesmidler samt fysisk krævende arbejde.

Husk at evaluere vores materialer!

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.