Nyhedsbrev 51 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

17. juni 2015

     

Sikkerhed ved arbejde med GYLLE

Det sker stadig, at beskæftigede i landbruget omkommer ved arbejde med gylle.

Vejledningen ”Sikkerhed ved arbejde med gylle”, oplyser om hvilket fokus, der skal være på arbejdsmiljøet i og omkring gyllesystemer, tanke og pumpebrønde, så der ikke sker ulykker i forbindelse med håndtering af gylle.

I vejledningen findes en samling faktaark med fokus på de gylleanlæg, som har givet anledning til alvorlige ulykker. Faktaarkene giver specifikke anvisninger på, hvordan du tilrettelægger og udfører arbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Faktaark og vejledningen kan downloades her.

 

     

STØV i svinestalde

I forbindelse med udgivelse af vejledningen ”Arbejdsmiljø i svinestalde” har BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg udarbejdet faktaarket ”Støv i svinestalde”.

Faktaarket gennemgår de luftvejssygdomme, der er sat i forbindelse med arbejde i svinestalde og giver gode råd om tiltag til begrænsning af støvmængden.

For eksempel skal der ved arbejdsopgaver, hvor der udvikles store støvmængder, som fx ved vejning af grise, fodring og strøning, anvendes åndedrætsværn.

Se vejledningen og download faktaarket her.

 
     

Pas på kroppen – PLAKATER

Arbejdet inden for det grønne område er kendetegnet ved mange manuelle arbejdsopgaver, som kan være fysisk belastende og medføre nedslidning og muskel-skeletbesvær.

I forbindelse med lancering af hjemmesiden www.paspåkroppen.dk er der produceret 12 plakater, som visualiserer hvor på kroppen, der kan ske skader, og gode råd om hvordan du undgår disse.  Plakaterne er opdelt i de fire brancher: Skovbrug, Gartneri- og planteskole, Landbrug samt Anlægsgartneri.

Plakaterne er i A3 format og kan downloades på www.barjordtilbord.dk eller bestilles via mail til barjordtilbord@gls-a.dk – så længe lager haves.

 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information