Nyhedsbrev 52 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

14. august 2015

     

Sikkert arbejde i højden

Ved arbejde i højden er der stor risiko for arbejdsulykker, hvor man styrter ned og kommer alvorligt til skade. Det viser statistik fra Arbejdstilsynet over anmeldte arbejdsulykker i landbruget.

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord, har udarbejdet vejledningen ”Sikkert arbejde i højden”, som sætter fokus på, hvordan man planlægger og udfører arbejdet i højden sikkerhedsmæssigt forsvarlig og dermed nedsætter risiko for fatale følger ved fald fra selv lave højder.

Du kan se vejledningen her eller bestille vejledningen ved at sende en mail til barjordtilbord@gls-a.dk.

 

     

Brug hjælpemidler – det betaler sig i længden

På hjemmesiden http://www.paspåkroppen.dk/ har BAR Jord til Bord lagt en række videoer op med tilhørende plakater, der viser, hvordan du undgår skader på kroppen ved arbejde indenfor skovbrug, gartneri og planteskole, landbrug og anlægsgartneri.

Når du arbejder indenfor jordbrugsområdet, er der mange opgaver, der indebærer en risiko for belastninger af kroppen. Det er vigtigt, at du tænker over dine arbejdsstillinger og benytter dig af tekniske hjælpemidler for at undgå skader, samt at du har varierende arbejdsopgaver igennem din arbejdsdag.

Se de 12 små film og tilhørende plakater på http://www.paspåkroppen.dk/, som visualiserer, hvordan du kan nedsætte belastningen og skåner din krop.

Plakaterne kan også bestilles ved at sende en mail til barjordtilbord@gls-a.dk

 
     

Bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Miljøstyrelsen har opdateret deres vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen. Vejledningen uddyber reglerne for håndtering af sprøjtemidler i forbindelse med fyldning og rengøring af sprøjter.

På den baggrund er side 12 og 13 i net-udgaven af vejledning om Bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage blevet ajourført. Den reviderede pdf-udgave kan downloades fra BAR Jord til Bords hjemmeside.

Se også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014 om påfyldning og vask mv. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (Vaskepladsbekendtgørelsen) og Miljøstyrelsens vejledning nr. 11, 2015 til vaskepladsbekendtgørelsen.

 
     

Top 5-brancher, der arbejder flest timer om ugen

  1. Transport af gods: 43,6 timer
  2. Anlægsarbejde: 42,1 timer
  3. Energi og råstoffer: 40,4 timer
  4. Slagterier: 40,4 timer
  5. Landbrug, skovbrug og fiskeri: 40,3 timer

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012-2020.

 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information