Nyhedsbrev 53 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

27. august 2015

     

Vejledninger om personlige værnemidler indenfor jordbruget

Vejledning om personlige værnemidler er opdateret i forbindelse med udfasning af de gamle klassificeringsregler. Alle kemiske blandinger skal være klassificeret efter CLP (Classification, Labelling and Packaging). Med CLP-forordningen forsvinder bl.a. de kendte orange faresymboler.

I den forbindelse er Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bords tre vejledninger om personlige værnemidler for; 1) Udendørs - Særlige udbringningsmetoder, 2) Udendørs - Traktorer med videre samt 3) Indendørs - Væksthuse og lignende, blevet opdateret efter de nye regler samt oversat til engelsk.

Se eller download de nye vejledninger om personlige værnemidler på dansk og engelsk på hjemmesiden.

Kemiske blandinger, der er markedsført før den 1. juni 2015 med gammel mærkning, må dog fortsat distribueres og sælges frem til 1. juni 2017. Efter denne dato må blandinger med gammel faremærkning ikke længere være på markedet. Til den tid skal distributører og forhandlere enten have skiftet de gamle etiketter ud med nye eller trække produkterne tilbage fra markedet.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

     

Faresymboler og H-sætninger

EU har vedtaget et nyt system for mærkning og klassificering af kemikalier - CLP-ordningen.

Fra den 1. december 2010 og frem til 2017 vil man på kemikalier kunne se enten de kendte orange faresymboler efter Miljøstyrelsens mærkning, eller røde og hvide firkanter, som er de nye farepiktogrammer fra EU.

Oversigt over nye faresymboler vedr. klassificering og mærkning af kemikalier kan downloades fra BAR Jord til Bords hjemmeside

H-sætninger, også kaldet faresætninger, erstatter de tidligere R-sætninger og beskriver hvilke farer, der er forbundet med et kemikalie/produkt. H-sætninger skal placeres på alle stoffer og blandinger, hvor der er et faremærke.

Faresætninger om fysisk-kemiske farer starter med H2xx.                                      

Faresætninger om sundhedsfarer starter med H3xx.                                              

Faresætninger om miljøfarer starter med H4xx.                                                      

Faresætninger for særlige EU-sætninger starter med EUHxx.

Find mere information og vejledning om klassificering, mærkning og opbevaring på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information