Nyhedsbrev 55 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

21. september 2015

     

www.gravidigartneri.dk

Gravid i gartneri har gennemgået en opdatering både indholdsmæssigt og i udseende. Hjemmesiden er gjort mere brugervenlig, og der er lagt vægt på en mobilvenlig løsning. Det er således muligt at bruge siden med en smartphone.

På siden kan du - som gravid medarbejder - se hvor længe du må opholde dig i væksthuse og håndtere planter efter pesticidbehandling. Alle informationer findes også på engelsk.

For hvert produkt er angivet tre tider, som gælder fra udspredningstidspunktet til:

  • hvornår du som gravid må opholde dig i væksthuset igen
  • hvornår du som gravid må håndtere behandlede planter med kemisk bestandige handsker
  • hvornår du som gravid må håndtere behandlede planter uden handsker
     

Besøg http://www.gravidigartneri.dk/.

 

     

Mand dræbt af træktov til mejetærsker

En midaldrende mand blev dræbt på stedet, da han forsøgte at trække en fastkørt mejetærsker fri med traktor og slæbetov. Tovet bristede, og ramte manden, som var føreren i traktoren.

I BAR Jord til Bords vejledning ”Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr”, findes Arbejdstilsynets regler om, hvordan man sikrer, at tekniske hjælpemidler og maskiner holdes i forsvarlig stand.

Tove, kæder, stropper og andet anhugningsgrej:

  • skal være mærket med ”Størst tilladelig belastning”
  • skal være i forsvarlig stand og efterses hver gang inden anvendelse
  • skal opbevares rent og tørt samt ved fibertov og rundslinger opbevares, så det ikke udsættes for sollys.


Læs mere i Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information