Nyhedsbrev 56 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

8. oktober 2015

     

Forebyg alvorlige ulykker i landbruget

Hvert år anmeldes gennemsnitlig 250 alvorlige arbejdsulykker i landbruget til Arbejdstilsynet, og ca. 6 af dem er dødsulykker.

Arbejdstilsynet har på deres hjemmeside samlet en oversigt over konkrete råd om forebyggelse af ulykker i landbruget, og hvilket vejledningsmaterialer der ligger på området - bl.a. BAR Jord til Bords faktaark om ulykker. Se mere her.

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord har derudover udarbejdet en række materialer, der giver konkrete råd til forebyggelse på hjemmesiden www.barjordtilbord.dk/ under "Jordbruget".

 

     

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords udgivelser

Hæftet med BAR Jord til Bord udgivelser er blevet opdateret.

Nyt er bl.a. ”Sikkert arbejde i højden” og ”Sikkerhed ved arbejde med gylle”.

Få et hurtigt overblik over hvilke materialer, BAR Jord til Bord har udgivet. Folderen indeholder information om branchevejledninger og hjemmesider om f.eks. helkropsvibrationer, støj og gravid med job.

BAR Jord til Bord udgivelser oktober 2015 kan downloades via hjemmesiden.

 
     

Plov flænsede bil

En traktorfører overså sin vigepligt, hvilket resulterede i, at førersiden på den påkørte bil blev flænset af en plov påmonteret traktoren.

I sikkerhedshåndbogen for Landbrug og Maskinstationer kan man bl.a. under afsnittet ”Kørsel på offentlige områder” læse om forskrifter, der skal overholdes ved kørsel med motorredskaber på offentlige områder.

Læs mere i Sikkerhedshåndbogen for Landbrug og Maskinstationer.

 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information