Nyhedsbrev 58 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

2. februar 2016

     

Hjemmesiden www.paspåkroppen.dk 

www.paspåkroppen.dk er der tilføjet seks nye arbejdsfunktioner under Skovbrug.

De seks nye arbejdsfunktioner er beskrevet neden for med link til hjemmesiden. Til hver arbejdsfunktion er der knyttet en lille film og et faktaark, hvor du kan få gode råd om hvilke arbejdsstillinger og tekniske hjælpemidler, du kan anvende for at undgå skader.

Manuel plantning af træer
Manuel plantning af træer omhandler plantning ved hjælp af spade eller lignende i bearbejdet eller ubearbejdet jord.

Håndtering af dødt hjortevildt
Håndtering af dødt hjortevildt indebærer løft og flytning af vildt, som er blevet skudt eller fundet dødt, og som derefter skal fragtes til opskæring eller destruktion.

Maskinplantning af træer
Maskinplantning omfatter kørsel i traktor og plantning af træer fra en efterspændt plantemaskine. Ved plantning arbejdes der med arme og hænder løftet fra kroppen og med lang rækkeafstand.

Opsætning af dyre/vildthegn
Opsætning af dyrehegn omfatter bl.a. nedramning af pæle, trækning og fastgørelse af hegn. Ved opsætning af hegn er der mange tunge løft og risiko for vrid i ryggen og asymmetriske arbejdsstillinger.

Manuel nedskæring til flis
Nedskæring af flis omfatter arbejde med kædesav ved skovning af småtræer. Nedskæring af flis foregår typisk i lav arbejdshøjde med foroverbøjet ryg. Det er hårdt for kroppen, fordi det belaster ryg, nakke og skuldre.

Rydning af krat og græsslåning
Rydning af krat, fældning af småtræer og græsslåning omfatter arbejde med kratrydder, rundsavsklinge eller græstrimmer. Arbejdet er hårdt for kroppen, idet der kan forekomme vrid i ryggen og asymmetriske arbejdsstillinger, som belaster ryg, nakke og skuldre.

 

     

Arbejdsmiljoviden.dk

Videncenter for ARBEJDSMILJØ har opdateret deres hjemmeside www.arbejdsmiljoviden.dk, så det nu er muligt at få den samme gode oplevelse, uanset om du bruger tablet, smartphone og computer.

Arbejdsmiljøviden.dk holder dig stadig opdateret på forskningsbaseret viden, brugbare værktøjer til arbejdsmiljøet, link til andre arbejdsmiljø site og meget andet.

 
     

Se hvad dårligt arbejdsmiljø koster din arbejdsplads

3F har udviklet en arbejdsmiljøberegner, der giver et overblik over sammenhængen mellem arbejdsmiljø, fravær, forebyggelse og økonomi. Beregneren er især tænkt som et redskab til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og er baseret ud fra nøgletal fra en række danske og udenlandske undersøgelser, f.eks. tal fra ”Arbejdsmiljø og Helbred 2014” som er udarbejdet af Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Gå ind på www.3farbejdsmiljoeberegneren.dk og find ud af hvor mange kroner der triller ud af virksomhedens pengepung på grund af dårligt arbejdsmiljø.

 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!