Nyhedsbrev 59 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

1. marts 2016

Kemi i gartneri

Det øgede antal beskæftigede udenlandske statsborgere inden for gartnerier har medført et behov for informationer om arbejdsmiljø på andre sprog.

Derfor har GLS-A og 3F i samarbejde udviklet hjemmesiden kemiigartneri.dk på dansk og engelsk.

Kemi i gartneri indeholder informationer om, hvordan der arbejdes sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt med sprøjtemidler i gartnerier.

Hjemmesiden kan bruges både på pc, tablet og smartphone og har følgende indgange:
 
   

Sådan håndterer du sprøjtemidler

Farlige kemikalier kan påvirke din sundhed, hvis du håndterer dem forkert. Farlige kemikalier kan f.eks. være sprøjtemidler, gødning eller produkter til rengøring og vedligeholdelse.

Tjek etiketten på beholderen for at læse om sprøjtemidlets farlige egenskaber. Du kan læse mere om, hvordan du skal arbejde sikkert med sprøjtemidlet i sikkerhedsdatabladet og i arbejdspladsbrugsanvisningen.

 
     

Beskyt dig selv

Hvis du arbejder med farlige kemikalier, er det vigtigt, at du ved, hvordan du beskytter dig selv. Det er arbejdsgiverens ansvar at fortælle dig hvordan.

Brug personlige værnemidler som handsker, masker eller beskyttelsestøj, når du håndterer visse kemikalier. Husk at vaske hænder og skifte tøj, for at du kan beskytte dig mod at blive udsat farlige sprøjtemidler.
 
     

Det siger reglerne

Når du arbejder i et gartneri og væksthus, er der regler, som skal overholdes.

Du må f.eks. aldrig selv sprøjte eller på anden vis udbringe sprøjtemidler, uden at du er blevet undervist i det og har opnået et sprøjtecertifikat.

 
     

Sprøjtning i drivhus og på mark

Når der er sprøjtet i et drivhus eller på en mark, er der visse forholdsregler, du skal tage, når du skal gå ind i det sprøjtede område igen. Du skal altid undersøge, hvornår du igen må gå ind i det sprøjtede område (re-entry). Derudover er der også regler for, hvor længe efter sprøjtning du skal anvende handsker eller andet beskyttelsestøj.

 
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information