Nyhedsbrev 65 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

4. oktober 2016

     

MRSA 398 i minkfarme

I rækken af faktaark udgiver Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg vejledningen om MRSA på minkfarme.  

Der er risiko for, at der kan være MRSA 398 i minkfoder. Herfra spredes MRSA 398 til minkene, ud i burene og evt. til overflader og luften. Man har derfor risiko for at komme i berøring med MRSA 398, når man opholder sig på en minkfarm. Hvis man følger anbefalingerne ”Inden du forlader farmen”, og altid bruger handsker ved håndtering af foder og dyr, og ved rengøring af fodersilo, kan man minimere risikoen for at blive forurenet med MRSA, og dermed nedsættes risikoen for, at bære MRSA ud i områder uden for farmen.

Læs mere om MRSA 398 i minkfarme på www.baujordtilbord.dk.

 
   

Hygiejneregler for besøgende i svinestalde

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har i samarbejde med Statens Serum Instituts Rådgivningstjeneste for MRSA i husdyr udarbejdet faktaarket: "HYGIEJNEREGLER for besøgende i SVINESTALDE".

Faktaarket giver gode råd til, hvordan man reducerer risikoen for at bringe MRSA videre til andre personer eller stalde, i forbindelse med besøg af fx dyrlæger, chauffører, håndværkere, skoleklasser eller andre i staldområdet.

De gode råd kan også bruges andre steder, hvor der kan være risiko for at komme i kontakt med MRSA 398.

Hygiejneregler for besøgende kan downloades og udskrives via www.baujordtilbord.dk

 
     

Ulykker i landbruget

Arbejdstilsynet skriver i en pressemeddelelse, at 2016 tegner sig til at blive særlig tragisk for landbruget, når det drejer sig om dødsulykker. I årets første otte måneder er der sket over dobbelt så mange dødsulykker som i 2015.

En opgørelse viser, at det særligt er disse fire typer ulykker, der fører til, at personer dør i landbruget:

1. Ramt af, klemt mellem/under maskine

2. Kvælning og drukning i siloer, brønde, gylletanke og lignende

3. Ramt af/klemt mellem/under genstand (ikke maskine) som falder ned eller vælter

4. Fald fra højden, fx stige eller tag

www.barjordtilbord.dk findes faktaark med anvisninger på, hvordan man med grundig planlægning og det rigtige udstyr kan minimere mange ulykker i landbrug. 

 
     
     
     

 
Husk at evaluere vores materialer!