Nyhedsbrev 66 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

10. november 2016

     

Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

Denne branchevejledning giver på en kort og overskuelig måde oplysninger om de forskellige regler og krav, man skal være opmærksom på, når man arbejder med motordrevne køretøjer og -redskaber.

I vejledningen findes oplysninger om, hvornår man må, og hvornår man ikke må have passagerer i traktorer, og afsnittet Unges arbejde omhandler regler for unge, som er fyldt 16, unge som er beskæftiget i familievirksomheder og regler for unges traktorkørsel og elevers arbejde.

Vejledningen beskriver alene motordrevne køretøjer og redskaber, der kræver en fører og som benyttes i landbrug, gartneri, anlægsgartneri og skovbrug.

Der er udarbejdet et skema på midtersiden med et overblik over de forskellige krav, som f.eks. om køretøjet skal indregistreres, krav til journal og eftersyn.

Midtersiden kan udskrives som A3 eller A4.

Branchevejledningen kan downloades her.

 
   

BAR Jord til Bord udgivelser

Få et hurtigt overblik over BAR Jord til Bords udgivelser”.

Folderen indeholder informationer om branchevejledninger og relevante hjemmesider om brancherne: landbrug, gartneri og planteskole, anlægsgartnere og skovbrug. Materialer i folderen kan udskrives via ovennævnte link.

 
     

Arbejdsmiljøuddannelsen – BAR Jord til Bord

Alle arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer fordelt på tre dage (2+1 dag). Uddannelsen skal være gennemført inden 3 måneder efter valget/udpegningen.

Næste kursus på jordbrugs- og slagteriområdet afholdes på Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle den 11. – 12. januar 2017.

Læs mere her.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatet:
Arbejdsmiljøuddannelsen - BAR Jord til Bord
Henvendelse til: Lis Mørck
E-mail: amudd-mejerierne@di.dk
Telefon: 3377 3525

 
     

Dødsulykke i forbindelse med manglende styrtbøjle

Der er igen sket en tragisk dødsulykke i landbruget. En traktorfører mistede livet i sidste uge. Af endnu ukendte årsager væltede traktoren ned af en skrænt, og manden fik traktoren ned over sig og var død på stedet.

I Arbejdstilsynets vejledning B.1.1.1 om førerværn på traktorer og motorredskaber beskrives, hvornår traktorer og motorredskaber skal have førerværn, der beskytter føreren, hvis traktoren vælter eller stejler. I vejledningen står bl.a., at traktorer fra før 1967 uden styrtsikkert førerværn, som er anskaffet før 1976, kun må bruges af ejeren selv, og kørslen må kun ske på lette terrænforhold og ikke nærmere end 3 meter fra skrænt.

     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information

Materialet på hjemmesiden opdateres løbende.