Nyhedsbrev 67 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

30. november 2016

     

MRSA 398 - krav om bad efter endt arbejdsdag

Hvis man arbejder med svin og mink, hvor der er risiko for, at dyrene er bærere af MRSA 398, er der efter arbejdsmiljølovgivningen krav om, at man skal tage bad efter endt arbejdsdag for at hindre spredningen af smitte. Se At-vejledning A.1.9-1 om faste arbejdssteders indretning og At-vejledning A.1.13 om Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder.

Hvis arbejdsgiveren ikke kan sikre, at der kan tages bad på selve arbejdsstedet efter arbejde, skal han sørge for, at der er varmt vand og særlige rensemidler til rådighed, der gør det muligt at rengøre sig i nødvendigt omfang, indtil der kan tages bad. De samme vilkår er også gældende for chauffører og andre, som håndterer eller på anden måde er i direkte kontakt med dyrene.

Vejledningerne om MRSA 398 for svin og mink er ændret i forhold til bad på arbejdspladsen.

Vejledningerne kan ses og downloades via BAR Jord til Bords hjemmeside her.

 
   

Forebyggelsespakker til Landbrug, skovbrug og gartnerier

Få inspiration til et bedre arbejdsmiljø og sundhed i forebyggelsespakkernes drejebøger.

Forebyggelsespakken indeholder bl.a. et katalog med løsninger, der kan begrænse tunge løft og dårlige arbejdsstillinger.

Der kan vælges mellem tre forebyggelsespakker:

Gode arbejdsrutiner i landbruget, som har fokus på tunge løft, forbedre arbejdsstillinger og rotere mellem arbejdsopgaver.

Dyrk det gode arbejdsmiljø, som har fokus på at begrænse tunge løft og dårlige arbejdsstillinger samt at opnå bedre kommunikation og instruktion af medarbejdere.

Forbedret kondition i landbrug / Bedre kondition i gartnerier, har fokus på at styrke medarbejdernes kondition ved løb, gang, cykling eller styrkeøvelser.

 

     

Mistede livet efter sammenstød med højspændingskabel

En 18-årig brite mistede livet, da han kørte en traktor ind i et højspændingskabel, der hang i luften.

Man mener, at manden under forsøget på at få vognen fri, er han blevet dræbt ved elektrisk stød.

Herhjemme bliver der sjældent rapporteret om ulykker i landbruget med luftledninger. Men af statistik fra skadestuerne kan man se, at der behandles ca. 800 personer efter strømstød på danske skadestuer, og 2/3 af dem er arbejdsulykker.

Årsagerne til ulykkerne er oftest for højt læs og lavt hængende luftledninger.

Inden man går i gang med arbejdet skal færdselsveje og færdsel i praksis gennemgås. F.eks. er der grene, kabler eller andre ting, der skal tages højde for i planlægning af arbejdet.

     
     

 
Husk at evaluere vores materialer!
     

Vi vil meget gerne have din mening om det materiale, du har læst.

Evaluering: www.svarbarjordtilbord.dk

Besøg vores hjemmeside www.barjordtilbord.dk for mere information

Materialet på hjemmesiden opdateres løbende.