Nyhedsbrev 73 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

23. maj 2017

Fra BAR til BAU Jord til Bord

Den 1. januar 2017 blev de tidligere 11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR) erstattet af 5 nye branchefællesskaber.

BrancheArbejdsmiljøUdvalget (BAU) Jord til Bord blev en del af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) Transport, Service, Turisme og Jord til Bord. 

Det eksisterende BAR-materiale er stadig tilgængelig på hjemmesiden, der nu hedder http://www.baujordtilbord.dk/

Nye faresymboler pr. 1. juni 2017

Fra den 1. juni 2017 er det helt slut med at købe kemikalier med de gamle orange faresymboler. Forhandlere, der stadig ligger inde med kemikalier med gammel faremærkning, skal skifte de gamle etiketter ud med nye eller trække produkterne tilbage fra markedet.

Du kan se de nye faresymboler på BAU Jord til Bords hjemmeside.

Syn af væksthussprøjter

Inden udgangen af 2016 skulle alt sprøjteudstyr i erhvervsmæssig have været synet første gang. Eneste undtagelser er:

  • håndholdte sprøjter med en tank på en volumen på 25 liter eller derunder

  • sprøjter der er beregnet til at blive båret på ryggen

  • skovningsmaskiner, hvorpå der er monteret pesticidsprøjter.

    Væksthussprøjter skal synes inden 1. juli 2017.

    Nyt sprøjteudstyr er undtaget, idet nye sprøjter købt efter 31. december 2013 skal synes 5 år fra købsdatoen. Herefter skal sprøjteudstyret synes hvert 3. år. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

   

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har offentliggjort resultater fra den danske spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø – Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016.

Undersøgelsen bliver gennemført hvert andet år fra 2012 til 2020 og skal danne grundlag for forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser.

Det er den tredje måling i en serie af målinger, hvor 35.000 beskæftigede mellem 18 og 64 år har oplyst om deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø og helbred.

Du kan læse mere om resultaterne af undersøgelsen på NFA’s hjemmeside.
   

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan vi hver især trives med vores arbejde, kolleger og ledelse.

BAU Jord til Bord har udviklet et kortspil om psykisk arbejdsmiljø. Spillet indeholder 22 kort med udsagn, der kan medvirke til at styrke dialogen om trivsel blandet medarbejdere og ledelse.

Spillet tager omkring 3 timer at gennemføre.

Spillet kan downloades på BAU Jord til Bords hjemmeside.