Nyhedsbrev 74 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

8. juni 2017

Landbruget er en farlig arbejdsplads!

Vi ved, at landbruget er én af de brancher, hvor der sker flest alvorlige arbejdsulykker.

Ulykkerne fører typisk til brækkede arme og ben, hjernerystelser og knuste hænder, men der sker desværre også mange dødsulykker.

Derfor har Arbejdstilsynet udarbejdet 3 faktaark, der samler de vigtigste råd om, hvordan landmanden og de ansatte undgår de ulykker, der sker hos svineavlere, planteavlere og mælkeproducenter. I faktaarkene kan du læse om, hvilke ulykker der er sket og gode råd om, hvordan du undgår ulykkerne.

Arkene er lige til at printe ud, hænge op og/eller dele ud til de ansatte.

Du kan se de 3 faktaark ved at klikke her.

   
   

Du finder BAU Jord til Bords materialer, om hvordan du bedst undgår ulykker, der sker i forbindelse med håndte-ring af kvæg/svin, malkekvæg, pasning af slagtesvin og dyrkning af korn på vores hjemmeside under Jordbruget: Fokus på landbrug.