Nyhedsbrev 75 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

13. juli 2017

Undgå ulykker under høsten!Sæt aldrig sikkerhedsanordninger ude af drift


Arbejdstilsynet har fokus på ulykker under høsten, hvor der
sker dødsulykker og andre alvorlige ulykker hvert eneste år. Ulykkerne sker fx, når maskiner og teknikske hjælpemidler bruges på en anden måde, end de er beregnet til. Eller når sikkerhedsanordningerne er sat ude af drift.


Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.Sikker håndtering af halmballer i landbruget


I vejledningen Halmballer - sikker håndtering i landbruget, kan der hentes gode råd og inspiration til, hvordan arbejdet med håndtering af halmballer i landbruget kan udføres sikkert og forsvarligt.
 

Tag ikke chancer - det er professionelt at arbejde sikkert!


Se Halmballer - sikker håndtering i landbruget

Se Undgå ulykker med bigballerSørg for forebyggelse og vedligeholdelse af maskiner
 

BAR Jord til Bord har udarbejdet en vejledning som beskriver hvordan lovpligtige eftersyn og hovedeftersyn af landbrugs-maskiner og udstyr kan gennemføres og dokumenteres i
henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.


 Se Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyrÆndring af At-vejledning om arbejde med stoffer og materialer
 

Arbejdstilsynets vejledning C.1.3 om arbejde med stoffer og materialer er blevet opdateret i forhold til at APB'en kan forefindes enten i elektronisk form eller i papirformat, så længe den altid er tilgængelig i en backup eller papir version for de ansatte i den konkrete arbejdssituation.


 Læs At-vejledningen C.1.3