Nyhedsbrev 76 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

21. september 2017

ARBEJDSMILJØRÅDET har i samarbejde med VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ udarbejdet en række materialer
hvor du kan hente viden og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet.

Til kampagnen er udarbejdet en lille FILM som kan ses via YouTube.

Arbejd sikkert inden for det grønne område

Vore svenske kolleger, har udgivet fem billedbøger med illustrationer om at arbejde sikkert indenfor det grønne
område. Bøgerne er målrettet dem, der har et andet modersmål eller har svært ved at læse.

Du kan download bøgerne eller udskrive billederne enkeltvis via Jord til Bords hjemmeside.

Støv i luften hos landmænd!

I ”Miljø og sundhed” er offentliggjort et studie om forebyggelse af landmænds
udsættelse for støv.

Studiet viser, at man kan reducere støvkoncentrationen bl.a. ved at:

  • spule eller støvsuge i stedet for at feje
  • fjerne støv regelmæssigt fra gulve, karme, hylder og væg
  • bruge åndedrætsværn


Læs mere om studiet i Miljø og sundhed, nr. 1, maj 2017 og se BAU Jord til Bords
faktaark om støv i svinestalde.

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord, er en del af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) for Transport, Service-Turisme og Jord til Bord.

BAU Jord til Bord er organiseret med 3 underudvalg:
Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU), Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA)
og Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg (SAU).
Læs mere på www.baujordtilbord.dk