Nyhedsbrev 78 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

17. oktober 2017

Undgå snubleulykker på jobbet

Rod og uorden er årsag til mange ulykker. Mange kommer til skade ved at falde, glide eller snuble. Dette gælder ikke mindst i perioder med spidsbelastning, hvor der ikke er overskud til at være opmærksom på de risici, som rod kan medføre. Derfor er det vigtigt med en virksomhedskultur, som sikrer god orden. For at forbedre sikkerheden, kan man f.eks. sørge for:

  • at gulvene er jævne, faste, stabile og tørre
  • at gulvene er rengjorte
  • skiltning, som gør opmærksom på evt. fare
  • beskyttelsesudstyr, som skridsikkert fodtøj
  • at arbejdsstederne får tilstrækkeligt lys
  • at der benyttes skridsikkert underlag

Se flere gode råd i BAU Jord til Bords faktaark om faldulykker eller på Arbejdstilsynets hjemmeside Stop Snubleulykker.


Film om at flytte køer

Hvordan flytter man køer uden at stresse dem og derved måske blive rendt ned og komme til skade?
Det kan du f.eks. se i den instruktionsfilm Seges har delt, om hvordan man flytter køer rigtigt og nemt. Filmen kan ses med danske eller engelske undertekster HER.
 

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
en del af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) for Transport, Service-Turisme og Jord til Bord.

BAU Jord til Bord er organiseret med 3 underudvalg
•  Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU) • Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA)
•  Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg (SAU). Læs mere på www.baujordtilbord.dk