Nyhedsbrev 80 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

20. februar 2018

Obligatorisk hygiejnekursus for personer der håndterer levende svin (husdyr-MRSA)

Den 1. januar 2018 trådte bekendtgørelse nr. 1368 om obligatorisk hygiejnekursus for personer der håndterer levende svin i kraft. Det obligatoriske hygiejnekursus er målrettet landmænd, chauffører og ansatte der håndterer levende svin. Hygiejnekurset skal gennemføres senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse. For nyansatte skal kurset gennemføres indenfor 30 dage fra første dag i ansættelsen.

Bekendtgørelsen har til formål at støtte indsatsen for at hindre smittespredning af resistente bakterier i forbindelse med håndtering af grise (husdyr-MRSA).

Kurset gennemgår bl.a. hygiejnemetoder og hvordan man undgår at tage bakterier med hjem. Kurset er frit tilgængeligt og kan gennemføres af alle der søger viden om, hvordan man kan hindre smittespredning af resistente bakterier i forbindelse med håndtering af grise.

Du finder hygiejnekurset på hjemmesiden: ssi.dk/hygiejnekursus

Du finder mere om husdyr-MRSA på

www.baujordtilbord.dk indeholder en række materialer om husdyr-MRSA.

Statens Serum Institut har oprettet en rådgivningstjeneste til borgere og sundhedspersoner omkring husdyr-MRSA. Rådgivningstjenesten træffes på 41714866 i hverdagene fra kl. 10-14. Du kan også skrive en mail til mrsaidyr@ssi.dk.
 

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.

BAU Jord til Bord er organiseret med 3 underudvalg
• Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) 
• Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JAU)
•  Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg (SAU).
Læs mere på www.baujordtilbord.dk