Nyhedsbrev 81 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

23. april 2018

Revideret vejledning: Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

Vejledningen Krav til kørekort og certifikater er revideret på baggrund af Arbejdstilsynets fire nye At-vejledninger, der omhandler de vigtigste regler om, hvilke certifikater man skal have erhvervet for at måtte føre kraner, gaffeltruck, gaffelstablere og teleskoplæssere m.v.

På midtersiden i vejledningen er en oversigt, der kan bruges til at få overblik over de forskellige krav om kørekort og certifikater, der omfatter brugen af motordrevne køretøjer og -redskaber. Ligeledes fremgår også regler for journalføring, lovpligtige eftersyn mv.

Hent vejledningen og midtersideskemaet på vores hjemmeside her.

Hjælp til bedre arbejdsmiljøregler

Nogle virksomheder oplever, at arbejdsmiljøreglerne kan være komplekse, uklare eller ligefrem unødvendige. I stedet for at medvirke til et godt arbejdsmiljø, risikerer reglerne derfor at spænde ben for den daglige arbejdsmiljøindsats rundt om i landet.

Derfor har Beskæftigelsesministeriet besluttet, at man indtil den 1. juni 2018 har mulighed for, at stille forslag til forbedringer af arbejdsmiljøreglerne.

Gå ind på hjemmesiden bm.dk/bedreregler – og hjælp med at forbedre reglerne.
 

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.
Læs mere på www.baujordtilbord.dk