Nyhedsbrev 83 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

 

22. juni 2018

Kampagne 2018 – 2019
Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien

Kampagnen skal sætte fokus på, at det stadig er meget almindeligt på Europas arbejdspladser, at blive udsat for farlige stoffer.

Når man udsættes for skadelige stoffer på arbejdspladsen, er der risiko for akutte og langsigtede sundhedsproblemer, som:
 

- luftvejssygdomme (fx astma, asbestose og silikose)

- skade på indre organer, hjernen og nervesystemet

- hudirritation og hudsygdomme

- kræft (fx leukæmi, lungekræft og næsehulekræft)


Læse mere på Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Gravid i gartneri

Hvis man føler sig utryg ved at gå på arbejde under graviditeten - på grund af de sprøjtemidler, som bliver anvendt i væksthusene - kan man få specialiseret vejledning på www.gravidigartneri.dk om de særlige forholdsregler der er i forbindelse med brug af sprøjtemidler.

Få adgang via din smartphone

På gravidigartneri.dk finder du vejledning om hvordan du får hjemmesiden på din smartphone eller tablet. Læs mere på www.gravidigartneri.dk.


 

Gør det nu - kampagne

Omkring halvdelen af alle arbejdsulykker bliver ikke anmeldt


Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet, de 5 BFA’ere m.fl. har med kampagnen ”Gør det nu” sat fokus på arbejdsgiverens pligt til at anmelde arbejdsulykker og dermed sikre medarbejderne bedst muligt, hvis de skal have erstatning.


Til kampagnen er bl.a. udarbejdet en Instruktionsvideo, der guider dig igennem en anmeldelse af en arbejdsulykke i EASY. EASY finder du på virk.dk.

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.
Læs mere på www.baujordtilbord.dk