Nyhedsbrev 86 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

10. oktober 2018  

 
 

Erhvervsmæssig Træklatring

Når der sker alvorlige ulykker ved træfældning, sker det ofte i vintermånederne og tit er det de samme ting, der går galt. Det betyder, at ulykkerne kan undgås, hvis I sætter fokus på at forebygge nogle enkle, men afgørende risici. 


Vejledningen henvender sig til alle, der planlægger, bestiller og udfører arbejde i træer og har fokus på 

  • Riskovurdering og organisering af arbejdsstedet
  • Eftersyn af udstyr, klatring og nedfiring
  • Redning.

Du kan se BAU Jord til Bords vejledning om Erhvervsmæssig Træklatring.​

 
 
 
 

Sikkerhedshåndbog for skovbruget

Ved arbejde med skovspil og wirer er det vigtig at undersøge faremomenterne inden arbejdet påbegyndes, og derved minimere faren.

Personen skal sikres mod at blive ramt af wiren ved at stå ved siden af spillet, bag et gitterhegn eller sidde inde i førerhuset bag et gitternet eller sikkerhedsglas.

Der er krav om årligt eftersyn af skovspil og wirer. Nye skovspil skal være CE-mærkede.

Brug Sikkerhedshåndbog for Skovbruget når du arbejder i skoven.

 
 
 
 

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.
Læs mere på www.baujordtilbord.dk

Tilmeld dig til nyhedsbrevet her | Afmeld nyhedsbrevet her