Nyhedsbrev 87 - Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

30. november 2018

 
 

Sikkert arbejde i højden

 

Når der arbejdes i højden er der stor risiko for arbejdsulykker. Det gælder fx når der skal ryddes for sne på staldtage og når der arbejdes på siloer og lofte. Et fald på mange meter kan få fatale følger, men også fald fra lavere højder kan give alvorlige skader.

 

Få gode råd i Faktaarket "Sikkerhed ved arbejde på tage" og i branchevejledningen "Sikkert arbejde i højden". Begge indeholder eksempler på hvor galt det kan gå, og hvordan du sikrer dig bedst så du undgår at det går galt. Læs mere på www.baujordtilbord.dk

 
 
 
 

Grandækning på kirkegårde

 

Arbejdsopgaverne med grandækning af gravsteder foregår typisk over 6 til 8 uger og med mange ensidige, gentagne bevægelser. Belastningerne opstår ved monotont arbejde kombineret med dårlige arbejdsstillinger, hvor vrid i knæ og ryg samt knæliggende eller hugsiddende arbejde er en del af hverdagen.
 
Det er vigtigt, at udarbejde en plan for, hvordan man kan forbedre arbejdsopgaverne fremadrettet, så man undgår dårlige arbejdsstillinger. På hjemmesiden www.paspåkroppen.dk finder du små film og faktaark med gode råd til hvordan du varierer dit arbejde.
 
 
 
 

www.amid.dk

Det bliver fremover hjemmesiden www.amid.dk du skal besøge, når der skal arbejdes med at fremme det gode arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø lancerer en fælles hjemmeside "Arbejdsmiljø i Danmark” (amid.dk).
 
Den nye hjemmeside guider brugerne til viden om arbejdsmiljø, der er sammentænkt fra love og regler til forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret god praksis, så virksomheder, borgere og andre interessenter let kan finde frem til den information og inspiration, de har behov for.
 
 

 

 
 
 
 

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.
Læs mere på www.baujordtilbord.dk

Tilmeld dig til nyhedsbrevet her | Afmeld nyhedsbrevet her