Nyhedsbrev 10 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

28. 04 2011

         
 
 
 

Branchekonference 2011

Programmet til branchekonferencen "Samarbejde og trivsel - vejen til en bedre arbejdsplads", der løber af stabelen

 
Onsdag den 23. november 2011
 

på Hotel Legoland i Billund skrider planmæssigt fremad.

 
Formålet med konferencen er at sætte fokus på:
 • Rollemodellens betydning for samarbejdet og arbejdsmiljøet i mejeriindustrien
 • Hvad skal der til ledelsesmæssigt for at flytte holdninger og adfærd overalt i organisationen
 • Relationernes betydning mellem mennesker i forhold til trivsel, forandring og ansvar
 • Ledelsesmæssige udfordringer omkring samarbejde, trivsel, kommunikation og konkrete værktøjer hertil
 • Social kapital bidrager til mindre sygefravær
 • Synlig succes bl.a. i forbindelse med nedbringelse af arbejdsulykker
 • BBS- adfærdsbaseret sikkerhed.
Dagen vil blive krydret med workshops og indlæg fra egne og eksterne rækker.
 
Nærmere information herom vil ske løbende på hjemmesiden og andre relevante medier. Opmærksomheden henledes på Mælkeritidende, der i nr. 12 bringer en første appetitvækker på branchekonferencen.

 
Nye projekter
 
Projekt ”Pas på din krop”
I mejeriindustrien er ca. 60 % af de anmeldte erhvervssygdomme i forhold til muskel og skeletsygdomme – dvs. sygdomme opstået i forbindelse med de ergonomiske belastninger, der er i arbejdet på mejerierne. Når man løfter og bruger kroppen meget på arbejde, er det vigtigt at kende principperne for at bruge kroppen hensigtsmæssigt. MIA har derfor besluttet at sætte fokus på området. Mange medarbejdere oplever at have gener og smerter i kroppen, og derfor ønsker MIA at sikre, at medarbejderne får en grundig introduktion og vejledning i de rigtige ergonomiske teknikker. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra mejerierne til at udpege hvilke jobfunktioner, der udsættes for ergonomiske belastninger og levere gode og dårlige eksempler på ergonomiske belastninger samt stille krav til de værktøjer/metoder, der skal udvikles og tages i brug.
 
Efter en udbudsrunde er Worklife og Mediafarm udpeget til at løfte opgaven, og arbejdet går nu i gang med at udvikle et visuelt materiale, der i let tilgængelig form giver medarbejderne vejledning i ergonomisk korrekte arbejdsbevægelser, der lever op til at
 • Understøtte medarbejderne i oplæring/instruktion
 • Medarbejderne tilskyndes til at passe på egen krop
 • Medarbejderne umiddelbart kan afkode materialet, der skal være simpelt og praktisk anvendeligt etc.
     
         
 
MIA udbyder tema-dage
 
Inspireret af tilbagemeldingerne fra branchearbejdsmiljøkonferencen 2010 og input fra virksomhedsrepræsentanter på MIA´s strategiseminar for nylig, udbyder MIA nu som supplerende uddannelse til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse følgende temadage:
 • Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
 • Temadag om konflikthåndtering
 • Temadage om kommunikation og formidling af arbejdsmiljøarbejdet.
Du kan læse nærmere om temadagenes formål, indhold m.v. her
   

 

         
 

ArbejdsmiljøPrisen 2011

I forbindelse med opfølgning på den nye 2020-strategi har Arbejdsmiljørådet besluttet, at rådet fortsat vil uddele ArbejdsmiljøPrisen, som man har gjort siden 2006. 

Den nye 2020-strategi har dog betydet, at der er behov for nogle ændringer i forhold til uddelingen af ArbejdsmiljøPrisen. Tidligere er Prisen blevet uddelt inden for fire priskategorier, der har svaret til fire prioriterede områder i den "gamle" 2010-Handlingsplan. 

I den nye 2020-strategi er der tre prioriterede områder – Arbejdsulykker, Psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletpåvirkninger. Arbejdsmiljørådet har gennem hele forløbet omkring 2020-strategien udtrykt opbakning til, at det er disse tre områder, der prioriteres. Samtidig har rådet efterlyst mere dynamik i strategien. Det er blandt andet derfor, at vi fra i år har en ny 4. priskategori – en kategori hvor Arbejdsmiljørådet hvert år vælger et nyt og aktuelt tema” .

Arbejdsmiljørådets har drøftet temaet for den fjerde priskategori i 2011. Valget er faldet på Arbejdsmiljø som strategisk element.

Læs pjecen ArbejdsmiljøPrisen 2011  eller gå direkte til det elektroniske indstillingsskema.

Fristen for indstilling er den 30. september 2011!

   

         

 

Klik på billedet og se folderen om ArbejdsmiljøPrisen 2011. Her kan du læse alt om ArbejdsmiljøPrisen – om priskategorierne, hvilke kriterier dommerkomiteen lægger vægt på i deres bedømmelse, deadlines og meget andet.