Nyhedsbrev 18 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

4. 01 2012

 

Opfølgning på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

På arbejdsmiljøkonferencen ”Samarbejde og trivsel – vejen til en bedre arbejdsplads” den 23. november 2011 gennemførte Dacapo Teatret en workshop med teaterscenarier, som reflekterede deltagernes hverdag. Workshoppen blev optaget af en mangeårig professionel fotograf, der imidlertid løb ind i tekniske problemer, der efterfølgende indebar, at scenerne måtte optages om i studiet. Samtlige mejerivirksomheder og driftsenheder tilknyttet MIA modtager i disse dage en dvd indeholdende de samme scener, som fandt sted på konferencen, dog uden medvirken af de frivillige virksomhedsrepræsentanter.


MIA håber, at dvd’en vil blive brugt som inspiration og optakt til lokale tema-drøftelser i arbejdsmiljøorganisationen om trivsel, ledelse, ansvarlighed og sikkerheden i dagligdagen.


DVD’en vil også være mulig at afspille fra computer. Se de forskellige links fra dvd’en her.


Endvidere er der lagt et billedgalleri ind fra konferencen, der kan ses her. Se under "MIA Konference november 2011.

   
         
 

Opfordring om tilmelding til tema-dage foråret 2012


Mejerierne tog hen over 2011 godt imod MIA´s tilbud om tema-dage som supplerende uddannelse til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.
Som følge heraf udbydes i foråret 2012 følgende temadage:

• Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
• Temadag om konflikthåndtering
• Temadag om kommunikation og formidling af arbejdsmiljøarbejdet.

I 2011 gennemførtes ekstra tema-dage for enkeltmejerier, der kunne fylde hele hold. Den mulighed vil også være til stede i 2012.

Du kan læse nærmere om disse 3 temadages formål, indhold m.v. her

Der er endnu gode muligheder for at deltage og dermed blive opdateret på de emner, som mange arbejdsmiljørepræsentanter har efterlyst viden og indsigt om.

   

 

 

Her ud over henledes opmærksomheden på januar, marts og april måneds


• Temadag med fokus på forebyggelse og nedbringelse af ergonomiske belastninger i mejeriindustrien.
 

Læs nærmere om formål, indhold m.v. her
 

Der er endnu gode muligheder for at deltage og dermed sikre sig viden om bl.a. AMO´s ansvar og fokusområder, forebyggende tiltag, skadestyper og symptomer, kortlægning af ergonomiske belastninger m.m.