Nyhedsbrev 25 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

18. december 2012

         
 
Indførelse af arbejdsskadeafgift pr. 1. januar 2012 
 
Regeringen og Enhedslisten har som en udmøntning af finanslovsaftalen for 2013 indført en arbejdsskadeafgift, der træder i kraft pr. 1. januar 2013. Afgiften opkræves dels på grundlag af de bidrag, som sikringspligtige og frivilligt sikrede betaler for erhvervssygdomssikringen, dels på grundlag af de arbejdsulykkeserstatninger m.v. som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Læs nærmere herom her
 
     
         
  Anmeldte arbejdsulykker i mejeriindustrien 2007-2011
 
Tabel 1 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker 2007-2011 sat i forhold til beskæftigelsen i de samme år.
 
Tabel 2 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker 2007-2011 i mejeriindustrien opdelt i dødsulykker, amputationer, knoglebrud, sårskader, forstuvninger mv., bløddelsskader, ætsninger, forgiftninger og andet eller uoplyst.
 
Tabel 3 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker 2007-2011 i mejeriindustrien for personer, der har været ansat på virksomheden, hvor ulykken skete, i op til et år (nyansatte), og for personer, der har været ansat over et år. Da antallet af nyansatte på et givet tidspunkt ikke kendes, og der derfor ikke kan beregnes en ulykkesincidens for nyansatte, kan tabellen ikke tolkes som en opgørelse over ulykkesforekomsten (-risikoen) blandt nyansatte.
 

Tabel 4 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker 2007-2011 i mejeriindustrien opdelt i måder, hvorpå skadelidte kom til skade under ulykken. Skademåderne er vist i 12 hovedgrupper og kan underopdeles.

Figur 1 viser, hvor stor en andel af det samlede antal skader ved de anmeldte arbejdsulykker 2007-2011 i mejeriindustrien, der er sket på en bestemt måde. Figuren er baseret på de data, der indgår i tabel 4.
 
Se tabeller her
 
     
         
 
Projekt Helsikker+
 
MIA-projektet Helsikker+, der sætter fokus på at forøge bevidstheden om vedligehold og sikkerhed ved el-arbejde og dermed bidrage til at nedbringe/minimere antallet af el-ulykker og følger efter el-ulykker, er netop afsluttet. Projektet bibringer nyeste viden på området ved optimering af kvalifikationerne og øger dermed den forebyggende indsats.
 
I den forbindelse er der udviklet en applikation, debatoplæg, instruktionslister, plakat, præsentationsmateriale m.v., ligesom MIA har etableret hjemmesiden www.helsikker.dk hvor alt materiale kan downloades fra. Se Alectias temabrev nr. 32 der på enkelvis guider én til download og web app. Se her
 
Endvidere er der udviklet et faktaark om el-sikkerhed, der kan ses her
 
MIA håber, at der hermed er leveret inspiration og ideer til beredskabsplan for håndtering af el-ulykker og giver vejledning i forebyggelse på en ny måde.
     
         
 
Faktaark om alenearbejde
 

Faktaark om alenearbejde er netop udviklet og giver gode råd til virksomhederne og den ansatte i forhold til arbejdsopgaver, risikovurdering m.v. Se faktaarket her

 
 
     
         
 
DI arbejdsmiljøkonference 
 
Opmærksomheden henledes på DI’s arbejdsmiljøkonference under overskriften ”Fra belastningsfokus til Det konstruktive arbejdsmiljø" tirsdag den 22. januar 2013 i Odense Congress Center.
 
På konferencen sættes fokus på den helhedsorienterede indsats inden for bl.a. ergonomi, trivsel, samarbejde og valgfri sessions. Der sættes bl.a. fokus på:
  • Stress og stresskompetence – hvad siger forskningen?
  • Tværkulturel ledelse
Endelig er der også mulighed for under valgfri sessions at høre om:
  • Når arbejdsmiljø og CSR giver bundlinje
  • Konfliktløsning
  • Nono-allergi
  • Arla Foods globale arbejdsmiljøstrategi til praksis på Birkum Ost.  
Læs nærmere om programmet her
 
     
         
 

Første resultater om arbejdsmiljø og helbred i Danmark frem mod 2020 

Resultaterne fra den største danske spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og helbred nogensinde er netop offentliggjort. 16.300 beskæftigede har deltaget i den første måling. Målingen vi blive gentaget hvert andet år frem til 2020.  For nærmere info. Se her
     
         
 
De mindre mejerier er nu repræsenteret i MIA.
 
De mindre mejerier har udpeget mejerichef Ole Brander, Grøndal Mejeri (Uhrenholt A/S) til posten.
Arbejdsmiljøkonsulent Betina Goul, Arla Foods er samtidig udtrådt af MIA, men fortsætter i MIA’s sekretariat.
     
         
 

Arbejdsmiljødage

Program 7. - 8. januar 2013 på Pinenhus. Se her

Program 14. - 15. januar 2013 på Lillebælt-Fyn. Se her

     
         
 

Billedgalleri

Billedgalleri fra arbejdsmiljøkonferencen den 29. november er nu at finde på hjemmesiden eller via linket her

     
         
 
Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference – 2013
 
MIA har fastlagt datoen for næste års arbejdsmiljøkonference.
 
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ud for torsdag den 28. november 2013.