Nyhedsbrev 27 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

6. marts 2013

         
 
Kandider til prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant 2013
 

Så er det igen tid til at indsende kandidatforslag til den årlige konkurrence om prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant i mejeribranchen.

Formålet er dels at give et skulderklap til en arbejdsmiljørepræsentant, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være ildsjæl og rollemodel på arbejdsmiljøområdet, dels at give MIA et godt overblik over hvilke temaer og indsatsområder, der i særlig grad optager arbejdsmiljøorganisationerne.

Konkurrencen henvender sig til samtlige arbejdsmiljørepræsentanter inden for mejeribrugets virksomheder og driftsenheder, der vil dele og inspirere indvundne erfaringer med andre arbejdsmiljøorganisationer og som i deres midte vil pege på en arbejdsmiljørepræsentant, der i løbet af året i særlig grad har bidraget med energi, viljelyst og entusiasme til at sætte aktiviteter i gang med fokus på styrkelse af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og som i sit daglige virke tillige har demonstreret at være sig sit ansvar bevidst i forhold til arbejdsmiljøarbejdet.

Læs mere her om kriterierne for at kandidere, tilmeldingsfrist, offentliggørelse af vinderen m.v.
 

     
         
 
Projekt Helsikker+
 

I nyhedsbrev nr. 25 omtaltes MIA-projektet Helsikker+, der sætter fokus på at forøge bevidstheden om vedligehold og sikkerhed ved el-arbejde og dermed bidrager til at nedbringe/minimere antallet af el-ulykker og følger efter el-ulykker.

I den forbindelse blev der udviklet en applikation, debatoplæg, instruktionslister, plakat, præsentationsmateriale m.v., ligesom MIA har etableret hjemmesiden www.helsikker.dk, hvor alt materiale kan downloades fra. Se Alectias temabrev nr. 32 der på enkel vis guider én til download og web app. der er velegnet til IPhone og Android. Se her.

Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at brugere af HTC mobiltelefoner har haft vanskeligheder med download af materialerne. Det er der nu taget højde for. Se her

MIA håber, at der hermed er leveret inspiration og ideer til beredskabsplan for håndtering af el-ulykker og givet vejledning i forebyggelse på en ny måde, der kan bruges af alle, der har en smartphone.

     
         
 

Tilmelding til forårets tema-dage som supplerende arbejdsmiljøuddannelse
 

I første halvår 2013 udbydes ”Konflikthåndtering for arbejdsmiljøorganisationen” og ”Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø”, der begge har været de tema-dage, der har været størst opmærksomhed om. Tid og sted samt tilmelding. Læs her
 

De 4 tema-dage målrettet mejeriindustrien

  • Konflikthåndtering for arbejdsmiljøorganisationen
  • Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø
  • Kommunikation og formidling af arbejdsmiljøarbejdet
  • Forebyggelse og nedbringelse af ergonomiske belastninger i mejeriindustrien
udbydes fremadrettet 1 gang årligt, så de driftsenheder, der foretrækker at kunne netværke med hinanden, tilgodeses. Dette tilbud tilgodeser tillige de mindre mejerier, der ikke kan ”stille” med et helt hold
  • De 4 tema-dage fortsætter endvidere som en ”hyldevare” målrettet mejeriindustriens driftsenheder, der kan tages i brug, når der er tilkendegivet tilstrækkeligt behov herfor.
  • Mulighed for at gennemføre temadag for den enkelte driftsenhed, der kan fylde et hold, vil også i 2013 være til stede. Det er også en anvendelig model for de mindre mejerier, der måtte vælge at "gå sammen" for at fylde et hold.

Endelig henledes opmærksomheden på de generelle suppleringskurser, som Dansk Arbejdsgiverforening udbyder. Læs nærmere her