Nyhedsbrev 28 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

19. juni 2013

         
 

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference – 2013


Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) har hermed fornøjelsen at udsende invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2013
 

Det sunde fællesskab – travlt eller stresset?
Dit, mit og vores ansvar


Torsdag den 28. november 2013 kl. 08.15 – 16.30 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.
 

Formålet med konferencen er bl.a. at sætte fokus på:

  • Det psykiske arbejdsmiljø med fokus på arbejdsbetinget stress. Hvad er stress? Hvordan undgår vi stress? Hvorfor har vi forskellige stress-tærskler? Hvordan spotter vi stress? 
  • God ledelse og kollegial opbakning kan gøre forskellen på stress og arbejdsglæde. Hvad dygtigt lederskab i et åbent og respektfuldt samarbejde med engagerede arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter betyder for arbejdsmiljøet. Hvad er ens egen/lederens/kollegers rolle, opgave og ansvar?
  • Hvilken betydning en sund arbejdspladskultur har som værn i forhold til at håndtere stress og støtte hinanden. Hvordan styrker og dyrker vi det sunde fællesskab? Hvad gør vi, når ”skaden er sket”, og hvordan kommer man tilbage på jobbet igen?

Undervejs vil der blive leveret indlæg fra såvel interne som eksterne oplægsholdere om forskellen på at have stress og have travlt, årsager til stress, hvordan man måler stress, konsekvenser af stress, opskriften på det dårlige og gode psykiske arbejdsmiljø, erfaringer med stress-håndtering i en forandringstid og i hverdagen, sundheds- og trivselsfremme m.v.
 

Endvidere bliver der lejlighed til aktiv deltagerinddragelse og erfaringsudveksling fra vores egen hverdag om hvilke udfordringer vi har? Hvad er vi gode til? Hvad kan vi blive bedre til?
 

Det skal også fremhæves, at kåring af Årets Arbejdsmiljørepræsentant – 2013 finder sted under konferencen.
 

Dagen sluttes af med et indlæg af læge Peter Qvortrup Geisling, der med udgangspunkt i dagens tema under overskriften ”Bilen og økonomien får jævnligt et serviceeftersyn – men hvad med dit liv?” sætter fokus på livets mere bløde sider.
 

Invitationen retter sig mod direktører, mejerichefer, ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i mejeriindustrien.
 

Konferencen finansieres altovervejende af MIA-midler fra Arbejdsmiljørådet, og ligesom tidligere år opkræves et deltagergebyr. Også i år 750 kr. pr. deltager.
 

Se programmet her.

Tilmelding kan også foretages ved at udfylde tilmeldingsblanketten her. Husk at opgive titel, deltagernavne og driftsenhed. Hurtig tilmelding tilrådes. Sidste frist for tilmelding er den 15. november 2013.
 

     
         
 

Prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant 2013


Som tidligere omtalt så har MIA indført en årlig konkurrence om prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant.
 

Formålet er at give et skulderklap til en arbejdsmiljørepræsentant, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være ildsjæl og rollemodel på arbejdsmiljøområdet.
 

Læs mere her om kriterierne for at kandidere til prisen – 2013.


Tilmeldingsfristen udløber den 4. september 2013, og vinderen kåres på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference den 28. november 2013.
  

     
         
 

MIA sætter et fornyet fokus på de ergonomiske belastninger i mejeriindustrien

Sekretariatet har for nylig besøgt en række driftssteder med henblik på at få afdækket de ergonomiske belastninger i branchen og få et indblik i, hvordan driftsstederne allerede arbejder forebyggende i forhold til muskel- og skeletbesvær.
 

Baggrunden for besøgsrækken er, at det viser sig, at ca. 1/3 af de anmeldte ulykker inden for branchen kan henføres til akut overbelastning, hvortil kommer at flere driftssteder har erfaret, at det specielt er på muskel- og skeletbesvær, at der forekommer overtrædelser i forhold til reglerne, hvilket udløser påbud fra Arbejdstilsynet.
 

En sammenfatning af virksomhedsindtrykkene viser, at det vil være relevant, at der sættes ind i forhold til kropsbevidsthed, viden om løfteteknikker, kend din krop, konsekvent medarbejderadfærd, ledelsesfokus, tilsyn og opfølgning, fokus på tilløb til overbelastninger og at der arbejdes med en kultur på arbejdspladsen, hvor det gøres legalt, at påpege hvad du ser.
 

MIA har på den baggrund besluttet at sætte ind på 2 fronter.
 

Dels skal der udvikles et uddannelsesprogram og gennemføres uddannelse af et nærmere bestemt antal ambassadører på de enkelte driftssteder, for dermed at gøre indsatsen virkelighedsnær og direkte arbejdsrelateret.
 

Dels skal der udvikles og sammensættes en supplerende arbejdsmiljøuddannelse af 1 dags varighed, der skal bibringe alle nye arbejdsmiljørepræsentanter grundviden om ergonomi og med særlig fokus på instruktion, oplæring og tilsyn.
 

Opgaverne vil snarest muligt blive sendt i udbud.
 

     
         
 

Ny indgang til viden om 2020-strategiens prioriterede områder


Nye temasider på Arbejdstilsynets hjemmeside skal gøre det nemmere at finde viden om og hjælp til håndtering af arbejdsmiljøproblemer inden for 2020-strategiens prioriterede områder; Ulykker, muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.
 

Siderne giver et overblik over de vigtigste regler og væsentlig arbejdsmiljøviden og redskaber til at komme godt i gang med at forebygge arbejdsmiljøproblemerne på de prioriterede områder. Se nærmere her
 

     
         
 

Investeringer i arbejdsmiljø giver plus på bundlinjen


Penge brugt på sikkerhed og sundhed kan aflæses direkte på virksomhedernes bundlinje. For hver krone investeret får virksomhederne over to tilbage, viser ny undersøgelse. Se nærmere her