Nyhedsbrev 29 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

5. juli 2013

         
 

10 millioner kr. til arbejdsmiljørådgivning
 

Arbejdstilsynet åbner snart for økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet. Der er 10 millioner kr. til uddeling i 2013, som tildeles efter ”først-til-mølle-princippet".

Der vil også være 10 millioner kr. til uddeling i 2014 og 2015. Pengene kommer fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Vær klar til at ansøge hurtigt.


Bekendtgørelsen herom er pt. i ekstern høring, men er varslet til at træde i kraft den 22. juli 2013. Læs nærmere her.

Ansøgningsprocessen forventes at starte hurtigt efter den 22. juli. Arbejdstilsynet, som administrerer puljen, forventes at offentliggøre retningslinjer for ansøgningsprocessen på sin hjemmeside den 15. juli. Når ansøgningsprocessen åbnes, kan virksomhederne finde et ansøgningsskema samt de autoriserede arbejdsmiljørådgivere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

De formelle ansøgningskriterier:
1. Det er de nedslidningstruede brancher, der kan søge om tilskud (se hvilke neden for). Andre virksomheder kan ikke søge om midler.
2. Et rådgivningsforløb kan højst få 500.000 kr. i støtte.
3. Der skal være minimum 50 pct. medfinansiering fra virksomheden.
4. Rådgivningen skal ligge ud over arbejdsmiljølovens krav. Det betyder, at virksomheden ikke kan få støtte til at opfylde loven eller til at efterkomme påbud fra Arbejdstilsynet.
5. Formålet med projekterne skal være inden for områderne:
    a. Forebyggelse af arbejdsulykker
    b. Reduktion af muskel- skeletbesvær (MSB) eller
    c. Forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø
6. Det er kun rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som giver refusion. 

De nedslidningstruede brancher er udpeget på baggrund af hvor mange arbejdsulykker og erhvervssygdomme der er anmeldt i de forskellige brancher.

Det er følgende brancher i 2013:
1. Bygge og Anlægsarbejde
2. Daginstitutioner
3. Døgninstitutioner og hjemmepleje
4. Elektronik
5. Frisører og anden personlig pleje
6. Færdiggørelse af byggeri
7. Landbrug, skovbrug og fiskeri
8. Metal og maskiner
9. Nærings- og nydelsesmidler
10. Opførelse og nedrivning af byggeri
11. Plast, glas og beton
12. Politi, beredskab og fængsler
13. Rengøring
14. Slagterier
15. Tekstil og papir
16. Transport af passagerer
17. Transportmidler
18. Træ og møbel industrien
 

Nedslidningstruede brancher
De nedslidningstruede brancher er udpeget på baggrund af, hvor mange arbejdsulykker og erhvervssygdomme der er anmeldt i de forskellige brancher, og blandt 18 brancher indgår nærings- og nydelsesmidler, som mejeriindustrien falder ind under.

Arbejdstilsynet vil vurdere det arbejdsmiljømæssige indhold i projektansøgningerne ud fra ovennævnte kriterier og Arbejdstilsynet vejvisere for de relevante brancher.