Nyhedsbrev 30 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

7. august 2013

         
 

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference – 2013


Mejeribranchen har taget rigtig godt imod invitationen til MIA’s arbejdsmiljøkonference ”Det sunde fællesskab - travlt eller stresset? Dit, mit og vores ansvar”, der løber af stabelen
 

Torsdag den 28. november 2013 på Comwell Kolding.

Allerede minutterne efter udsendelsen af invitationen op til sommerferien indløb de første tilmeldinger, og i løbet af 14 dage kunne sekretariatet registrere mere end 150 deltagere.
 

Se programmet her.

Tilmelding kan også foretages ved at udfylde tilmeldingsblanketten her.

Husk at opgive titel, deltagernavne og driftsenhed. Hurtig tilmelding tilrådes. Sidste frist for tilmelding er den 15. november 2013.
 

     
         
 

Prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant 2013


Som tidligere omtalt så har MIA indført en årlig konkurrence om prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant.
 

Formålet er at give et skulderklap til en arbejdsmiljørepræsentant, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være ildsjæl og rollemodel på arbejdsmiljøområdet.
 

Læs mere her om kriterierne for at kandidere til prisen – 2013.

Arbejdsmiljøorganisationerne opfordres til at indsende kandidatforslag. Tilmeldingsfristen udløber den 4. september 2013, og vinderen kåres på MIA’s arbejdsmiljøkonference den 28. november 2013.

     
         
 

Fokus på de ergonomiske belastninger i mejeriindustrien

Som omtalt i nyhedsbrev nr. 28 så har MIA besluttet at sætte et fornyet fokus på de ergonomiske belastninger i mejeriindustrien.
 

Opgaverne omkring:

  • Udvikling af et uddannelsesprogram og gennemførelse af uddannelse af et nærmere bestemt antal ambassadører på de enkelte driftssteder
  • Udvikling og sammensætning af en supplerende arbejdsmiljøuddannelse af 1 dags varighed, der skal bibringe alle nye arbejdsmiljørepræsentanter grundviden om ergonomi og med særlig fokus på instruktion, oplæring og tilsyn blev sendt i udbud lige op til sommerferien.

Resultaterne heraf forventes præsenteret på MIA’s arbejdsmiljøkonference den 28. november 2013 i Kolding.
 

     
         
 

10 millioner kr. til arbejdsmiljørådgivning

Som opfølgning på nyhedsbrev nr. 29 er der nu åbnet for ansøgning om refusion af op til halvdelen af udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning. Læs nærmere her

     
         
 

Ligestilling af psykisk og fysisk arbejdsmiljø


Fra den 1. juli 2013 vil Arbejdstilsynet afgive påbud, når der konstateres overtrædelser inden for psykisk arbejdsmiljø. Hermed er det slut med først at foretage vurdering af virksomhedens vilje og evne til selv at løse psykosociale problemer, og der vil ikke længere træffes såkaldte ”afgørelse om psykisk arbejdsmiljø”.
 

Arbejdstilsynets kompetenceområde er uændret. Det er alene formen af afgørelsen og dokumentationen, der er ændret.
 

Ligeledes er nye regler trådt i kraft om, hvornår der skal afgives rådgivningspåbud i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Efter den 1. juli 2013 er det udelukkende påbud om mobning, herunder seksuel chikane, der er omfattet af rådgivning.
 

Rådgivningspåbuddet afgives med det samme, når Arbejdstilsynet konstaterer en overtrædelse inden for dette område. Læs nærmere her
 

     
         
 

Nyt elektronisk spørgeskema til at undersøge arbejdspladsens sociale kapital


Nu kan du hurtigt og nemt igangsætte en elektronisk undersøgelse af den sociale kapital på arbejdspladsen. Og resultatet kommer i en færdig rapport i din indbakke.
 

Arbejdsmiljørådet har netop lanceret en elektronisk version af spørgeskemaet om social kapital, og den tilhørende guide er blevet opdateret. Der har siden lanceringen af værktøjet i efteråret 2011 været efterspørgsel efter materialet om social kapital, ikke mindst efter en elektronisk version af spørgeskemaet. Læs nærmere her
 

     
         
 

Arbejdsmiljøprisen 2013


Er der gjort noget særligt for at forbedre arbejdsmiljøet på virksomheden, så er der nu mulighed for at indstille den til årets arbejdsmiljøpris.

ArbejdsmiljøPrisen uddeles af Arbejdsmiljørådet for at skabe opmærksomhed om arbejdsmiljø generelt – og i særdeleshed om de tre nationalt prioriterede områder (arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletpåvirkninger).
 

Prisen gives til virksomheder eller arbejdspladser, der fortjener anerkendelse og hæder for deres arbejdsmiljøindsats, og hvor indsatsen også kan være til inspiration for andre.
 

Overordnet set lægger Arbejdsmiljørådet vægt på, at indsatsen kan relateres til en af følgende 4 priskategorier:
Arbejdsulykker
Muskel-skeletpåvirkninger
Psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø som strategisk element.
 

Alle virksomheder kan indstilles til ArbejdsmiljøPrisen – indstillingen foregår via et elektronisk indstillingsskema, se her

Når indstillingsfristen udløber den 25. september udvælges først 3 nominerede inden for hver kategori – og blandt de nominerede findes årets vindere.
 

     
         
 

Opkrævning af arbejdsskadeafgift


Arbejdsmarkedets Erhverssygdomssikring (AES) har i løbet af juli udsendt den normale opkrævning for AES-bidraget. Opkrævningen indeholder for første gang også den nye arbejdssskadeafgift.
 

Som en del af finanslovsforliget for 2012 blev det besluttet af regeringen og Enhedslisten at indføre en generel arbejdsskadeafgift.
 

Afgiften er i 2013 samlet set ca. 500 mio. kr., der opkræves via AES.
 

Afgiften beregnes som 17 pct. af de indbetalte bidrag til AES og 12 pct. af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker. Hertil kommer 2 kr. pr. fuldtidsansat i omkostninger forbundet med afgiften.
 

Afgiften betales af alle virksomheder, uanset om der har været en arbejdsskade i løbet af året.
 

Afgiften indgår i den samlede opkrævning fra AES/ATP (kaldet "Samlet Betaling"), og det fremgår heraf, hvor stort et beløb der går til afgiften. Opkrævningen sker således automatisk. Læs nærmere her
 

     
         
 

Fastholdelse af seniormedarbejdere


Bliv bedre til at fastholde erfarne og kompetente medarbejdere med en seniorpakke.
 

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har åbnet op for ansøgninger om seniorpakker, der indeholder et fastlagt forløb med møde-, kortlægnings- og afklaringsaktiviteter m.h.p. at fastholde seniormedarbejdere på 55 år og derover samt for at drage nytte af deres kompetencer.
 

Alle arbejdspladser med under 250 medarbejdere kan søge om en seniorpakke. Det gælder også arbejdspladser, der i forvejen har en seniorpolitik. Læs nærmere her.