Nyhedsbrev 36 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

1. april 2014

         
 

Ergonomiambassadør-uddannelse

Mejeribranchen har taget godt imod de ergonomiambassadør-uddannelser og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi, der blev udbudt ultimo 2013 og igangsat i årets første måneder.

Som bekendt indgår ergonomi ikke i den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse, og da ergonomi tegner sig for 30 % af alle erhvervsulykker i mejeribranchen, er det vigtigt, at der bliver samlet op herpå og gjort noget ved det.

Der udbydes derfor nu igen et antal uddannelser på en række driftssteder.

   
         
 

Status på ledige pladser til introduktion til ergonomiambassadør-uddannelsen:

Introduktionsdag 7. april på Holstebro Flødeost kl. 08.30 - 11.30 - 6 ledige pladser.

Introduktionsdag 14. maj på Branderup Mejeri kl. 08.30 - 11.30 – helt åben for tilmelding.

Introduktionsdag 22. august på Rødkærsbro Mejeri kl. 08.30 - 11.30 – helt åben for tilmelding.

Introduktionsdag 11. september på Christiansfeld Mejericenter kl. 08.30 - 11.30 – helt åben for tilmelding.

   
         
 

Status på ledige pladser til ergonomiambassadør-uddannelsen:

Ambassadøruddannelse 22. – 23. april + 2. juni på Holstebro Flødeost kl. 08.30 - 16.00 – ingen ledige pladser.

Ambassadøruddannelse 3. - 4. juni + 16. juni på Branderup Mejeri kl. 08.30 - 16.00 – helt åben for tilmelding.

Ambassadøruddannelse 9. – 10. september + 2. oktober på Rødkærsbro Mejeri kl. 08.30 - 16.00 – helt åben for tilmelding.

Ambassadøruddannelse 6. – 7. oktober + 27. oktober på Christiansfeld Mejericenter kl. 08.30 - 16.00 – helt åben for tilmelding.

Det er også muligt at afvikle uddannelsen virksomhedsforlagt, såfremt driftsstedet/mejeriet kan opfylde deltagerkravet.

     
         
 

Læs nærmere om uddannelsen her. Tilmelding til introduktionsdagen her. Tilmelding til ambassadøruddannelsen her.

     
         
 

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse af 1 dags varighed i ergonomi

MIA skal anbefale, at alle, der har taget den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer, tilmelder sig den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af en dags varighed.

Opmærksomheden henledes på, at nyvalgte og nyudpegede medlemmer af AMO - inden for det første år efter gennemførelse af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse - skal tilbydes to dages supplerende uddannelse, og at uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første 9 måneder efter, at de tre dages uddannelse er afsluttet. De to dage skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. Her vil det være en god ide at anvende den ene dag til den supplerende uddannelse i ergonomi.

Alle, der fremadrettet deltager i den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse, vil pr. automatik blive gjort opmærksom på, hvornår den næste supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi afvikles og opfordres til at tilmelde sig.

     
         
 

Status på ledige pladser til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi:

Mandag den 19. maj 2014 på Holstebro Flødeost kl. 08.30-16.00 – flere ledige pladser.

Tirsdag den 14. oktober 2014 på Rødkærsbro Mejeri kl. 08.30-16.00 – helt åben for tilmelding.

Torsdag den 8. januar 2015 på Christiansfeld Mejericenter kl. 08.30-16.00- helt åben for tilmelding.

Læs nærmere om den supplerende arbejdsmiljøuddannelse her. Tilmelding til uddannelsen her.