Nyhedsbrev 39 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

6. august 2014

         
 

Efterlysning: Tilmelding til ergonomiambassadør-uddannelsen

Evalueringerne fra de første gennemførte ergonomiambassadør-uddannelser i foråret 2014 har været rigtig gode og viser, at branchen har taget godt imod uddannelsen. Et fremsat ønske fra den senest gennemførte uddannelse om at få lagt mere ergonomi i praksis ind i uddannelsen har MIA været lydhør over for og er nu indfriet.

Det kniber imidlertid voldsomt med at få tilmeldinger til uddannelsen, hvilket undrer eftersom ergonomi tegner sig for 30 % af alle arbejdsulykker i mejeribranchen.

De manglende tilmeldinger har betydet, at MIA har set sig nødsaget til at aflyse flere gange, hvilket vi nødigt ser gentaget.

Læs mere indgående om målet med den vigtige ergonomiambassadøruddannelse og dens form og indhold her. Tilmeldindingsblanketter neden for.

Der er således en række ledige pladser til den i efteråret foreløbig eneste udbudte introduktionsdag til ergonomiambassadør-uddannelsen, der finder sted

11. september 2014 kl. 08.30-11.30 på Christiansfeld Mejericenter. Tilmeld her

Tilsvarende er der også ledige pladser til den ligeledes foreløbig eneste udbudte ergonomiambassadør-uddannelse

6. – 7. oktober + 27. oktober 2014 på Christiansfeld Mejericenter. Tilmeld her

Branchen opfordres til at bakke op om uddannelsesaktiviteten og dermed få sat fuld fokus på nedbringelse af arbejdsulykkerne.

Mange ledige pladser på den supplerende arbejdsmiljøuddannelse af 1 dags varighed i ergonomi

Som bekendt indgår ergonomi ikke i den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse, og dette uddannelsestilbud retter sig derfor mod denne målgruppes særlige behov.

Der er en lang række ledige pladser på den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed, der finder sted

14. oktober 2014 kl. 08.30-16.00 på Rødkærsbro Mejeri.

Læs mere om uddannelsen her og tilmeld dig her.

   
         
 

Tunge løft

På baggrund af flere forespørgsler fra driftsstederne har MIA netop igangsat et miniprojekt benævnt ”Tunge løft”, der har til formål at sætte yderligere fokus på de tunge løft-situationer, der er typiske inden for mejeribranchen.

Ideen er, at der skal udarbejdes billedmateriale om de relevante ergonomiske problemfelter

  • fra indvejning, mejeri, pakkeri/terminal/lager, distribution, vedligehold/værksted og administration, der viser såvel de gode som dårlige løsninger ledsaget af en kortfattet tekst med ergonomiske råd
  • der kan bruges aktivt på de enkelte driftssteder og som også vil kunne anvendes i ergonomiambassadør-uddannelsen og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi.

Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Holstebro Mejeri, Slagelse Mejericenter, Them Mejeri samt MIA´s sekretariat. Opgaven løses af Worklife, der stod bag udviklingen af de 9 piktogrammer om mejeriindustriens ergonomiske udfordringer og ventes klar i løbet af efteråret 2014.

     
         
 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference - 2014

Opmærksomheden henledes på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference - 2014

           Din adfærd – vores fremtid

torsdag den 27. november 2014 kl. 08.00- 16.30 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Se programmet her.

Tilmelding kan foretages ved at udfylde tilmeldingsblanketten her. Husk at opgive titel, deltagernavne og driftsenhed. Hurtig tilmelding tilrådes. Sidste frist for bindende tilmelding er den 14. november 2014.

   

         
 

Kandider til prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant 2014

MIA ser frem til at modtage flere kandidatforslag til den årlige konkurrence om prisen som Årets Arbejdsmiljørepræsentant i mejeribranchen.

Formålet er at give et skulderklap til en arbejdsmiljørepræsentant, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være ildsjæl og rollemodel på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere her om kriterierne for at kandidere til prisen – 2014, tilmeldingsfrist, offentliggørelse af vinderen m.m.

Tilmeldingsfristen udløber den 8. september 2014, og vinderen kåres på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonferencen den 27. november 2014.

     
         
 

Registrering af arbejdsmiljørepræsentanter

Opmærksomheden henledes på, at driftsstederne bedes indberette nyvalgte og afgående arbejdsmiljørepræsentanter til DI – Mejeribranchen ved Merethe Pristed. Mail-adresse: mepr@di.dk