Nyhedsbrev 50 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

14. juni 2016

         

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference – 2016

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) har hermed fornøjelsen at udsende invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2016
 

Et godt arbejdsmiljø – en god bundlinje
 

onsdag den 23. november 2016 kl. 08.30- 16.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Konferencen Et godt arbejdsmiljø – en god bundlinje sætter fokus på:

  • Hvorfor vejen til et godt arbejdsmiljø og en god bundlinje forudsætter, at vi forstår at kommunikere med hinanden
  • Hvordan nudging bruges i arbejdet med sundheds- og trivselsfremme og samtidig skaber værdi for virksomheden
  • At vi alle er interesseret i at have en god og respektfuld omgangstone, men alligevel går det en gang imellem galt. Hvem er det egentlig, der skaber den dårlige stemning? Det er jo altid de andre ikke? Det er de andre, der bagtaler, vrisser eller glemmer at udvise respekt
  • Hvordan vi skaber den gode tone, og hvorfor det er afgørende for at sikre en god bundlinje
  • Hvorfor kendte personer kan lære os noget om, hvorfor det er så svært at sikre den gode omgangstone
  • Hvordan samarbejde, adfærd, dialog og kommunikation bidrager til at understøtte den adfærdsbaserede sikkerhed.

Konferencens form vil være oplæg med forskningsbaseret og praktisk tilgang til kommunikation, adfærd og nudging og praktiske virksomhedserfaringer, der sætter fokus på en række nøgletemaer, som reflekterer konferencedeltagernes hverdag.

Det skal også fremhæves, at kåring af Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2016, hvilket er en nyskabelse, finder sted under konferencen.

Dagen sluttes af med et indlæg af Mikael Kamber, journalist og nyhedsvært ved TV2, under overskriften ”Klar kommunikation er en afgørende forudsætning for, at vi forstår at kommunikere med vores omgivelser, styrker arbejdsmiljøet og bidrager til en god bundlinje”.

Mikaels indlæg bygger på dokumenteret forskning og bliver leveret med humor, energi og eksempler fra succesrige virksomheder og organisationer, fra hjerneforskningen, fra forskningen i kommunikation og positiv psykologi og også fra hans egen løbebane. Undervejs giver Mikael indblik i, hvordan glæde og positiv energi opstår. Hvordan man får den til at smitte og krydrer det hele med en række meget anvendelige huskeregler og praktiske værktøjer.

Invitationen retter sig mod direktører, mejerichefer, ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i mejeriindustrien.

Ligesom tidligere år opkræves et deltagergebyr. I år er deltagergebyret kr. 850,- pr. deltager.

Program samt tilmelding her. Husk at opgive titel, deltagernavne og driftsenhed. Hurtig tilmelding tilrådes. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 9. november 2016. Enkelte afbud kan modtages indtil torsdag den 17. november 2016. Herefter udsendes faktura.

     
         

Kandider til prisen som Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2016

Kåring af Årets Arbejdsmiljørepræsentant blev introduceret i 2012 og har været en fast begivenhed siden.

MIA har nu besluttet, at tiden er inde til, at prisen fremadrettet skal tildeles en arbejdsmiljøgruppe (1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsleder) ud fra den tankegang, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats.

Formålet er at give et skulderklap til en arbejdsmiljøgruppe, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være ildsjæle og rollemodeller på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere her om kriterierne for at kandidere til prisen – 2016, tilmeldingsfrist, offentliggørelse af vinderen m.m.

Tilmeldingsfristen udløber den 7. oktober 2016, og vinderne kåres på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference den 23. november 2016.

       
         

Har din arbejdsplads Danmarks bedste arbejdsmiljø?

Torsdag den 24. november 2016 kårer Arbejdsmiljørådet fire vindere af ArbejdsmiljøPrisen, og måske er det din arbejdsplads, der skal vinde i år?

Har I gjort en særlig indsats for at skabe bedre arbejdsmiljø og kan I se, at det virker? Så er det nu I skal indstille jeres arbejdsplads til ArbejdsmiljøPrisen 2016 i en de fire kategorier:

  • Færre arbejdsulykker
  • Reduktion i muskelskeletpåvirkninger
  • Mindre psykisk overbelastning
  • Samarbejde om arbejdsmiljø

Klik ind på www.arbejdsmiljøprisen.dk og indstil din arbejdsplads.

Indstillingsfristen er 12. september 2016.

     
         

De ergonomiske udfordringer i mejeribranchen er store

De ergonomiske udfordringer er fortsat meget store i mejeribranchen, hvilket underbygges af, at ergonomi er hovedårsagen til de mange bevægeapparatskader i branchen. Det er uhyre vigtigt, at der bliver sat ind, før problemerne opstår.

MIA skal derfor meget anbefale, at alle branchens virksomheder sætter ergonomi på AMOs dagsorden og får prioriteret vigtigheden af at få forebygget de ergonomiske belastninger og uddannet ergonomiambassadører, der i hverdagen kan hjælpe med at have fokus herpå, så det ønskede mål - at undgå belastningsskader - kan nås.

Samtidig skal MIA meget anbefale, at alle, der har taget den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer, tilmelder sig den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed, da den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse ikke indeholder ergonomi.

Evalueringerne fra såvel den 3 dages ergonomiambassadør-uddannelse som den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed har siden starten været overordentlig flotte med superlativer som ”spændende emner, stort udbytte, meget gode redskaber, nyt syn på hvor vigtigt ergonomi er og særdeles kompetent underviser”. Desværre har sekretariatet set sig nødsaget til at aflyse flere uddannelser eller fra tid til anden køre med reducerede hold, hvilket er økonomisk uholdbart.

       

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Den 2. juni 2016 skulle være afviklet den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed på Them Andelsmejeri. Desværre var der ved tilmeldingsfristens udløb 19. maj kun få tilmeldinger, og derfor måtte den aflyses.

Den næste supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed afvikles den 1. november 2016 på HOCO. Foreløbig er ingen tilmeldt. Læs her. Tilmeldingsblanket her

Ergonomiambassadør-uddannelsen

19. - 20. september og 31. oktober afvikles ergonomiambassadør-uddannelsen på Taulov Mejeri. Der er endnu mange ledige pladser. Læs her. Tilmeldingsblanket her

Bak op om ergonomi-uddannelserne, når alle ved, at branchen har et problem her.