Nyhedsbrev 52 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

27. oktober 2016

         

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference – 2016

Interessen for at deltage i Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference

Et godt arbejdsmiljø – en god bundlinje

der afvikles onsdag den 23. november 2016 kl. 08.30 – 16.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, er igen i år stor, idet der nu er tilmeldt mere end 390 deltagere.

Der er nu ca. 3 uger til tilmeldingsfristens udløb den 9. november. Der er endnu mulighed for, at de sidste kan tilmelde sig.

Dette kan gøres her

Psykosocialt arbejdsmiljø

MIA er meget bevidst om, at det psykosociale arbejdsmiljø - også kaldet det psykiske arbejdsmiljø – omfatter nogle af de forhold på arbejdspladsen, som har stor betydning for medarbejdernes helbred og trivsel.

I lyset heraf har MIA derfor udarbejdet et papir, der nærmere beskriver definitionen herpå, og hvad der f.eks. ligger i:

  • Krav på arbejdet
  • Arbejdets organisering og indhold
  • Sociale relationer og ledelse
  • Medarbejderens forhold til arbejdet
  • Værdier på arbejdspladsen
  • Uacceptabel adfærd


samt eksempler på faktorer, der påvirker vores trivsel på arbejdspladsen. Læs nærmere her

     
       

Nyt samarbejde indledt med Crecea

Som bekendt har Worklife gennem nogle år stået for undervisningen på mejeriindustriens lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt for ergonomiambassadør-uddannelsen og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed.

Worklife blev imidlertid pr. 1. september 2016 overtaget af Arbejdsmiljørådgiveren CRECEA, og i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen fulgte arbejdsmiljøkonsulenterne Tove Andersen og Randi Riber med over i CRECEA og fortsætter med at forestå uddannelserne for mejeriindustrien.

       
         

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Årets 4. og sidste lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, der er planlagt til at blive gennemført i dagene 7. – 8. november samt 8. december 2016 må desværre aflyses p.g.a. manglende tilmeldinger.

Nye datoer for arbejdsmiljøuddannelsen i 2017 kan nu meldes ud:

6. - 7. marts + 3. april

8. - 9. maj + 19. juni

4. - 5. september + 2. oktober

6. - 7. november + 4. december

Læs mere omkring tilmelding mv. her

Uddannelsen afholdes fortsat på Dalum Landbrugsskole.

       
         

Ergonomiambassadør-uddannelsen i 2017

I 2017 afvikles ergonomiambassadør-uddannelsen

22. - 23. marts + 20. april på Troldhede Mejeri

20 - 21. september + 25. oktober på Gjesing Mejeri

Læs nærmere om uddannelsen her.

Tilmeld dig her

       
         

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed i 2017

I 2017 udbydes den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed

18. maj på Rødkærsbro Mejeri

14. november på Brabrand Mejeri.

Læs nærmere om uddannelsen her.

Tilmeld dig her