Nyhedsbrev 53 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

6. december 2016

         

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2016
- Et godt arbejdsmiljø en god bundlinje
 
Konferencen løb af stablen den 23. november 2016 på Comwell Kolding med deltagelse af 600 repræsentanter fra mejeriindustrien og arbejdsmarkedets parter, hvilket er ny rekord og grænsen for, hvad Comwell Kolding har plads til.
 
Samtlige indlægsholderes power-point præsentationer fra dagen er lagt på MIA´s hjemmeside www.barjordtilbord.dk og dermed tilgængelige. De kan findes under overskriften "Mejeriindustrien" og "Branchekonference" eller direkte via dette link. Billedgalleriet findes samme sted.

MIA vil gerne takke deltagerne for evalueringen af, hvad deltagerne fandt var det bedste ved arbejdsmiljøkonferencen, hvad MIA kan ændre, for at gøre konferencen bedre, samt for ideer og emner til næste års arbejdsmiljøkonference. MIA's nedsatte arbejdsgruppe er gået i gang med at evaluere konferencen og tager allerede i januar fat på planlægningen af mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference – 2017.

     
       

Ny dato på vej for mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference – 2017


På konferencen blev annonceret, at næste MIA-konference vil blive afviklet den 21. november 2017. Det viser sig imidlertid, at netop den dag er der kommunalvalg og regionsvalg, hvorfor MIA har besluttet at flytte konferencen. Ny dato vil blive meldt ud til branchen i løbet af meget kort tid.

       
         

Prisen til Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2016 uddelt på MIA-konferencen 23. november 2016


Ud fra tankegangen, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats, så fandt MIA tiden inde til i år at ændre i traditionen og i stedet for at kåre Årets Arbejdsmiljørepræsentant, så blev prisen nu givet til en arbejdsmiljøgruppe, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være ildsjæle og rollemodeller på arbejdsmiljøområdet over for kolleger og gået foran med nye initiativer.

Branchen tog godt imod ideen, og MIA modtog et antal forslag på gode og kvalificerede kandidater.

Prisen gik til arbejdsmiljøgruppen for vedligehold på Holstebro Mejeri v/arbejdsmiljørepræsentant Nicolaj Maegaard og teamleder Jørgen Pilgaard.

MIA's formand Peter K. Holm fremhævede bl.a., at Nicolaj og Jørgen er et team, der fungerer. De evner at involvere, trække de rette personer ind i projekter og samarbejder på kryds og tværs. De nyder begge stor respekt. De tager ansvar. De tænker sikkerhed i alt, hvad de gør, og det de gør er gennemtænkt. Og så evner de at holde gejsten selv ved projekter med modgang, og har begge en særlig sans for kommunikationen med folk omkring dem.

MIA's formandskab, der foruden Peter K. Holm tæller næstformanden Nils Juhl Andreasen, overrakte vinderne et indrammet diplom på titlen som ”Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2016", der nu kan pryde en væg på Holstebro Mejeri samt et gavekort på 3.000 kr., som Holstebro Mejeris AMO kan anvende til et selvvalgt socialt formål.

     
         

Projekt den gode ergonomiske praksis

På MIA's arbejdsmiljøkonference den 23. november 2016 så MIA's nye ergonomiredskaber dagens lys i form af 3 filmklip og underfakta-ark om arbejdsstillinger, EGA og skærmarbejde, som Alectia har udviklet for MIA.

De ergonomiske belastninger er fortsat en meget stor udfordring i branchen, og med dette nye tiltag er det MIA's ambition, at arbejdsmiljøgrupperne samt AMO får ny inspiration og italesætter den gode ergonomiske adfærd  og i fællesskab drøfter arbejdsgange og praksis. Filmklip og underfakta-ark kan ses her

I starten af 2017 bliver 3 yderligere filmklip og underfakta-ark udviklet. Det bliver om

  • Tunge løft på værksted
  • Indretning i terminal
  • Træk og Skub i distributionen
       
         

Fakta-ark


Samtlige faktaark er blevet opdateret og kan nu downloades fra MIA´s hjemmeside. Se her

       
         

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Årets 4. og sidste lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, der er planlagt til at blive gennemført i dagene 7. – 8. november samt 8. december 2016 må desværre aflyses p.g.a. manglende tilmeldinger.

Nye datoer for arbejdsmiljøuddannelsen i 2017 kan nu meldes ud:

6. - 7. marts + 3. april

8. - 9. maj + 19. juni

4. - 5. september + 2. oktober

6. - 7. november + 4. december

Læs mere omkring tilmelding mv. her

Uddannelsen afholdes fortsat på Dalum Landbrugsskole.

       
         

Ergonomiambassadør-uddannelsen i 2017

I 2017 afvikles ergonomiambassadør-uddannelsen

22. - 23. marts + 20. april på Troldhede Mejeri

20 - 21. september + 25. oktober på Gjesing Mejeri

Læs nærmere om uddannelsen her.

Tilmeld dig her

       
         

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed i 2017

I 2017 udbydes den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed

18. maj på Rødkærsbro Mejeri

14. november på Brabrand Mejeri.

Læs nærmere om uddannelsen her.

Tilmeld dig her