Nyhedsbrev 54 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

22. december 2016

         

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference - 2017

Til orientering så har interessen for at deltage i mejeriindustriens årlige arbejdsmiljøkonference nu blevet så stor, at vi i 2016 ramte grænsen for, hvad Comwell Kolding kan rumme. I lyset heraf har MIA besluttet at

  • der ikke skal lægges loft over deltagerantallet
  • konferenceformen fastholdes
  • sekretariatet skal undersøge mulighederne for et nyt konferencested .

Resultatet heraf er blevet, at de fremtidige arbejdsmiljøkonferencer vil blive gennemført i Herning Kongres Center.

Datoen ligger nu fast for Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference – 2017.

Det bliver torsdag den 23. november 2017

Noter venligst allerede nu datoen.

MIA's nedsatte arbejdsgruppe er gået i gang med at evaluere konferencen og tager allerede i januar fat på planlægningen af næste års  arbejdsmiljøkonference.

     
       

Værktøj og viden til arbejdspladsen i forhold til stress, angst og depression på arbejdspladsen

Få svar på hvordan du kan tackle mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen og hjælpe medarbejdere eller kolleger, der er ved at gå ned med flaget. Læs nærmere her

     
         

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Nye datoer for arbejdsmiljøuddannelsen i 2017 kan nu meldes ud:

6. - 7. marts + 3. april

8. - 9. maj + 19. juni

4. - 5. september + 2. oktober

6. - 7. november + 4. december

Læs mere omkring tilmelding mv. her

Uddannelsen afholdes fortsat på Dalum Landbrugsskole.

       
         

Ergonomiambassadør-uddannelsen i 2017

I 2017 afvikles ergonomiambassadør-uddannelsen

22. - 23. marts + 20. april på Troldhede Mejeri

20 - 21. september + 25. oktober på Gjesing Mejeri

Læs nærmere om uddannelsen her.

Tilmeld dig her

       
         

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed i 2017

I 2017 udbydes den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed

18. maj på Rødkærsbro Mejeri

14. november på Brabrand Mejeri.

Læs nærmere om uddannelsen her.

Tilmeld dig her

       
         

MIA ønsker alle en god jul og et godt nytår