Nyhedsbrev 55 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

20. april 2017

         

Fortsat store udfordringer med tilmeldinger og dermed gennemførelse af den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi.

Som bekendt blev den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for et antal år siden revideret, hvilket indebar at uddannelsen blev reduceret fra 37 timer til 22 timer.

Det indebar, at vigtig viden omkring ergonomi faldt ud af uddannelsen.

Set i lyset af, at de ergonomiske belastninger er en særlig udfordring for mejeribranchen, så har MIA gennem årene udbudt en supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed. Det har imidlertid siden starten været en udfordring at få fyldt holdene op, når uddannelsen udbydes med aflysninger til følge.

Samtlige, der har deltaget i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, har givet høje karakterer for indholdet, undervisningen og udbyttet.

MIA har helt aktuelt drøftet situationen og vendt, om løsningen kunne være, at alle, der tilmelder sig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, samtidig orienteres om, at de pr. automatik er tilmeldt den supplerende arbejdsmiljøuddannelse med datoangivelse. Skulle man så være forhindret heri, så oplyses deltageren om alternative datoer. Det drøftedes, om en sådan model er forenelig med det enkelte driftssteds planlægning i forhold til arbejdsplaner, ressourceanvendelse, ledelsesret etc.

Konklusionen blev, at det enkelte mejeri beslutter, hvorvidt en tilmelding til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse også skal omfatte den efterfølgende supplerende arbejdsmiljøuddannelse, evt. med mulighed for at vælge et senere kursus.

Endvidere blev besluttet, at datoerne for planlagte supplerende arbejdsmiljøuddannelse anføres på hjemmesiden www.mejerierne.dk i direkte tilknytning til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

     
         

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse:

8. - 9. maj + 19. juni (fuldtegnet)

4. - 5. september + 2. oktober (8 ledige pladser)

6. - 7. november + 4. december (ledige pladser)

Læs mere omkring tilmelding mv. her

Uddannelsen afholdes fortsat på Dalum Landbrugsskole.
       
         

Ergonomiambassadør-uddannelsen i 2017

I 2017 afvikles ergonomiambassadør-uddannelsen

18. - 19. september + 25. oktober på Gjesing Mejeri (ledige pladser)

Læs nærmere om uddannelsen her. Her kan man også tilmelde sig.

       
         

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed i 2017

I 2017 udbydes den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi af 1 dags varighed

18. maj på Rødkærsbro Mejeri (7 ledige pladser)

14. november på Brabrand Mejeri (ledige pladser)

Læs nærmere om uddannelsen her. Her kan man også tilmelde sig.

       
       

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference – 2017

Som bekendt gennemføres årets arbejdsmiljøkonference

Torsdag den 23. november 2017

i Herning Kongrescenter, som fremover råder over såvel koncertsalen som kongressalen.

Arbejdsgruppen er godt i gang med planlægningen og forventer traditionen tro at kunne udsende programmet og tilmeldinger inden sommerferien.

     
         

Forbedret EASY går i luften den 17. juni

Den 17. juni lancerer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet en ny og forbedret udgave af EASY. EASY er det system, virksomhederne benytter til at anmelde arbejdsulykker. Læs mere her

       
         

Er du sikker mand

Hent viden og inspiration på http://www.erdusikkermand.dk/dk/baggrund 

Hjemmesiden www.erdusikkermand.dk og på youtube kanalen med samme navn, er skabt på baggrund af forskningsprojektet MARS: Mænd, Arbejdsulykker og Sikkerhed, der er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektet er udført af:

Aalborg Universitet

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Institut for Kultur og Globale Studier

Arbejdsmedicinsk Klinik Universitetsklinik
Regionshospitalet Herning

Projektets fokus har været at undersøge sammenhængen mellem maskulinitet, sikkerhed og arbejdsulykker – dvs. hvordan måden at være mand på indvirker på arbejdsulykker og sikkerhed.

     
         

Nyt fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har lanceret en ny selvbetjeningsløsning på sin hjemmeside – ”Min side” – hvor den enkelte bruger kan gemme de regel- og informationsmaterialer fra både Arbejdstilsynet og branchefællesskaberne, som er mest relevante for den pågældende. Det gør det nemt at genfinde materialerne, når man skal bruge dem, og at bevare overblikket over de mange informationer på arbejdsmiljøområdet.

”Min side” kan være en god hjælp for de kursister, der netop har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdstilsynet har produceret en kort video om ”Min side” Videoen ligger her

Endvidere har Arbejdstilsynet udarbejdet et faktaark om ”Min side”. Faktaarket indeholder bl.a. link til siden www.arbejdstilsynet.dk/min-side, hvor der er praktiske oplysninger om selvbetjeningsløsningen, herunder link til præsentationsvideoen og en lille video om, hvordan man opretter sig som bruger.