Nyhedsbrev 57 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

16. august 2017

         
         

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference – 2017
 

MIA udsendte i nyhedsbrev nr. 56 invitation og program til årets arbejdsmiljøkonference under temaet:

Sunde og sikre arbejdspladser for alle aldre

torsdag den 23. november 2017 kl. 08.30 – 16.00 i Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning.

Se programmet her

Ligesom tidligere år opkræves et deltagergebyr. I år er deltagergebyret uændret kr. 850,- pr. deltager.

Tilmeldingsblanket. Hurtig tilmelding tilrådes. Sidste frist for tilmelding er fredag den 10. november 2017. Herefter udsendes faktura.

     
         

Kandider til prisen som Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2017
 

Den årlige konkurrence blev ligeledes udskrevet i nyhedsbrev nr. 56.

Prisen tildeles en arbejdsmiljøgruppe (1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsleder) ud fra den tankegang, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats.

Formålet er at give et skulderklap til en arbejdsmiljøgruppe, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være ildsjæle og rollemodeller på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere her om kriterierne for at kandidere til prisen – 2017, tilmeldingsfrist, offentliggørelse af vinderen m.m.

Tilmeldingsfristen udløber den 6. oktober 2017, og vinderne kåres på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference den 23. november 2017.

     
         

Min side - din genvej til de regler, du bruger mest


Arbejdstilsynet har lanceret en ny selvbetjeningsløsning på sin hjemmeside "Min side", hvor den enkelte bruger kan gemme de regel- og informationsmaterialer fra både Arbejdstilsynet og branchefællesskaberne, som er mest relevante for den pågældende. Det gør det nemt at genfinde materialerne, når man skal bruge dem og at bevare overblikket over de mange informationer på arbejdsmiljøområdet.

Du kan på "Min side" gemme:

  • At-vejledninger

  • Bekendtgørelser

  • Informationsmaterialer og værktøj fra AT som fx APV-tjeklister, arbejdsmiljøvejvisere, guide til analyse af arbejdsulykker og værktøjet "Løftetjek"

  • Branchevejledninger og andre informationsmaterialer fra branchefællesskaberne.

Det er nemt at oprette og bruge "Min side". Klik på www.arbejdstilsynet.dk/min-side og kom i gang med det samme.

     
         

Sæt spot på arbejdsmiljøet - kampagne om AMO-reglerne og intentionerne bag


Arbejdsmiljørådet afgav i slutningen af 2014 en række anbefalinger om virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed til beskæftigelsesministeren. Arbejdsmarkedets parter var enige om, at de forskellige virkemidler, som er indeholdt i AMO-reglerne, virker efter hensigten, når de bringes i anvendelse. Der var imidlertid også enighed om, at der er et uudnyttet potentiale i anvendelsen af reglerne, og at der er behov for at gøre en ekstra indsats.


På den baggrund ønsker Arbejdsmiljørådet, at der skabes opmærksomhed på AMO-reglerne og inviterer til at deltage i en fælles kampagne med start den 1. september 2017, der forventes at løbe frem til årsskiftet.


Kampagnens primære modtagere er arbejdsmiljørepræsentanter, AMO og ledelse/HR.

Kampagnen er bygget op om følgende 5 centrale budskaber. Læs her
 

Opmærksomheden henledes endvidere på VfAs temasider på www.amoinfo.dk, der er opdateret, så der er genkendelighed til kampagnens grafiske udtryk.

MIA vil løbende hen over efteråret vende tilbage med opfølgende informationer om kampagnen.