Nyhedsbrev 60 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

30. januar 2018

         
         

Nye initiativer på vej fra MIA 2018-2020
 

MIA gennemførte sit strategiseminar 16. - 17. januar 2018 og vedtog en forretningsplan for perioden 2018-2020.


MIA vil i perioden specielt have fokus på:

  • Stigende forventninger og nye måder at arbejde på
  • Sundhed, sikkerhed og trivsel
  • Et længere arbejdsliv og udveksling af erfaringer mellem generationerne
  • Øgede individuelle forskelligheder (alder, nationalitet, kultur)
  • Øget digitalisering og robotisering

Endvidere vil der bl.a. blive sat fokus på:

  • Et stærkt fagligt fundament, der skal sikre, at arbejdsmiljøgrupperne har et tidssvarende kompetenceniveau og redskaber til at drive arbejdsmiljøarbejdet lokalt, og at alle medarbejdere indtænker arbejdsmiljø i deres hverdag, og at MIA har målt effekten af sit arbejde
  • Høj evne til at fremme samarbejdet og at MIA har ladet sig inspirere af andre brancher og lande og at formidle relevante erfaringer mellem virksomheder samt styrket samarbejdet mellem SU og AMO
  • Stor synlighed og aktualitet i hverdagen hvor MIA´s kommunikation opfattes som værdiskabende, relevant og aktuel og kommer via relevante kanaler
     
         

Krav om digital kommunikation til Arbejdstilsynet
 

Danske virksomheder skal fremadrettet bruge selvbetjeningsløsningen OnlineAt, når de skal melde tilbage til Arbejdstilsynet på skriftlige høringer og afgørelser, som de har fået af Arbejdstilsynet.

De nye regler gælder for skriftlige høringer og afgørelser, som Arbejdstilsynet sender efter 1. januar 2018. Hvis en virksomhed vil søge om forlængelse af en frist for at efterkomme en afgørelse, skal det også ske digitalt, hvis afgørelsen er sendt efter 1. januar 2018.


Hvis du arbejder i Arla Foods og har ansvaret for at sende svar til Arbejdstilsynet og endnu ikke har fået adgang, så kontakt Health & Safety Manager Betina Goul.
 

Læs mere om reglerne her
 

De nye regler er et led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020, der skal øge digitaliseringen af den offentlige sektor.
 

For at hjælpe virksomhederne bedst muligt fra start har Arbejdstilsynet lavet nogle forskellige informationsprodukter, der fortæller om de nye regler og guider brugerne til at komme godt i gang med den digitale løsning.
 

Nyhed om obligatorisk digital kommunikation:
Farvel til den sidste papirblanket - her
 

Illustration:
Farvel til den sidste papirblanket - her

     
         

Safety Observer – ny gratis app
 

Safety Observer er udviklet af forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kan bruges til at undersøge sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på arbejdspladsen.
 

Læs nærmere herom her
 

App'en henvender sig primært til mejerierne uden for Arla Foods, idet Arla Foods selv har udviklet sit eget system.

     
         

Arbejdsmiljøuddannelsen i 2018
 

8. - 9. maj + 19. juni (2 ledige pladser)
3. - 4. september + 1. oktober
12. - 13. november + 3. december

Afholdes på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.

Læs om uddannelsen og find tilmeldingsblanket her

       
         

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi:

29. maj på Korsvej Mejeri, Højrupvej 116, 7000 Fredericia
15. november på ARINCO, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk

Læs mere om uddannelsen og find tilmeldingsblanket her

     
         

Ergonomiambassadør-uddannelsen i 2018
 

I 2018 afvikles ergonomiambassadør-uddannelsen:

3. - 4. oktober + 1. november på Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24, 6920 Videbæk

Læs nærmere om uddannelsen her. Her findes også tilmeldingsblanketten.