Nyhedsbrev 62 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

 

20. juni 2018

         
         

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference - 2018

Mejerindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MA) har hermed fornøjelsen at udsende invitation til Mejeriindustriens jubilæums - Arbejdsmiljøkonference 2018
 

Digitaliseringens betydning for arbejdsmiljøet

Torsdag den 22. november 2018 kl. 08.30 16.15 i Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning.

Konferencen - der afvikles for 10. gang i år - sætter fokus på:

 • Hvordan fremtidens arbejdsmarked og arbejdsmiljø ser ud i en digitaliseret og robotiseret hverdag?
 • Hvorledes den udvikling påvirker:
  - måden at arbejde og samarbejde på?
  - kravene til medarbejderne og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvilken betydning det får for arbejdsmarkedet, når arbejdsstyrkens aldersspredning øges med den stadigt stigende tilbagetrækningsalder?
 • Hvordan det sikres, at alle føler sig vel tilpas og værdsat på arbejdsmarkedet, når den nye fremtid "lige rundt om hjørnet" bliver hverdag?
 • Hvad det er for redskaber og kompetencer, der skal til for at løse de opgaver, som udviklingen kræver?
 • Hvordan vi sætter "det rigtige hold" på den enkelte arbejdsplads/afdeling
  - Hvordan håndteres balancen med at rumme både unge, ældre og erfarne medarbejdere og hvordan lærer generationerne af hinandens erfaringer?

Konferencens form vil være oplæg fra regeringens, forskningsverdenens og virksomhedernes side om digitaliseringens betydning for arbejdsmarkedet og dets indflydelse på mennesker og arbejdsmiljø og hvilke redskaber og kompetencer, der skal til for at løse de opgaver, som udviklingen kræver.

Det skal også fremhæves, at kåring af Årets Arbejdsmiljøgruppe 2018 finder sted under konferencen.

Ligesom tidligere år opkræves et deltagergebyr. I år er deltagergebyret i lyset at mejeribranchens udfordringer blevet nedsat til kr. 800,- pr. deltager.

Program

Tilmelding

Husk at opgive titel, deltagernavne og driftsenhed. Hurtig tilmelding tilrådes. Sidste frist for tilmelding er fredag den 9. november 2018. Herefter udsendes faktura.

   

 
         

Kandider til prisen som Årets Arbejdsmiljøgruppe 2018

Prisen tildeles en arbejdsmiljøgruppe (1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsleder) ud fra den tankegang, at det er et fælles ansvar, når der på arbejdsmiljøområdet gøres en særlig indsats. Stor eller lille som har betydning for arbejdsmiljøet.

Formålet er at give et skulderklap til en arbejdsmiljøgruppe, der har udvist en påskønnelsesværdig arbejdsmiljøindsats og demonstreret at være ildsjæle og rollemodeller på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere her om kriterierne for at kandidere til prisen 2018, tilmeldingsfrist, offentliggørelse af vinderen m.m.

Tilmeldingsfristen udløber fredag den 5. oktober 2018, og vinderne kåres på Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference den 22. november 2018.

 
       
 
 
 
 
 

Etablering af dash-board om arbejdsmiljøhændelser

Som nævnt i nyhedsbrev nr. 61 har MIA besluttet at indsamle halvårlige målinger af effekten af arbejdsmiljøindsatsen. Det følges nu op af et indberetningsskema, som MIA skal opfordre hele branchen til at bakke op om, så vi løbende kan se, om vi er "på rette vej".

MIA (Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg) har på sit strategiseminar for 2018-2019 besluttet at udvikle et dash-board med relevante parametre for hele mejeriindustrien.

Dash-boardet har til formål at følge udviklingen af arbejdsmiljøhændelser i branchen og sætte fokus herpå gennem tiltag for at nedbringe antallet af arbejdsmiljøhændelser.

Mejeriindustrien skal derfor opfordres til at anvende vedhæftede skema og indsende oplysningerne til MIAs sekretariat hvert halve år.

Første gang for perioden 1. januar - 30. juni 2018 med frist for indsendelse senest den 1. august 2018.

MIA har adgang til Arla Foods tal på arbejdsulykker etc. via Betina Goul, Viby, hvorfor Arla Foods driftssteder kan se bort fra selvstændig indberetning af arbejdsmiljøhændelser til MIA, men hvis det skal give mening, er det vigtigt, at mejeribranchen uden for Arla Foods indberetter arbejdsmiljøhændelser til MIA.

Den første dataopsamling herpå bedes indsendt via dette link senest den 1. august 2018 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2018.

       
         
         

Arbejdsmiljøuddannelsen i 2018

3. - 4. september + 1. oktober (1 ledig plads)
8. - 9. oktober + 5. november
12. - 13. november + 3. december

Afholdes på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.

Læs om uddannelsen og find tilmeldingsblanket her

     
         

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi:

15. november på ARINCO, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk

Læs mere om uddannelsen og find tilmeldingsblanket her

       
         

Ergonomiambassadør-uddannelsen i 2018

I 2018 afvikles ergonomiambassadør-uddannelsen:

3. - 4. oktober + 1. november på Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk

Læs nærmere om uddannelsen her. Her findes også tilmeldingsblanketten.

       
         

De nye regler for persondatabehandling

På baggrund af den nye EU-lov General Data Protection Regulation, GDPR, som er gældende fra den 25. maj 2018, skal du som modtager af dette nyhedsbrev gøres opmærksom på:

 • at vi har gemt dit navn og mailadresse,
 • at dit navn og mailadresse kun bliver brugt i forbindelse med nyhedsbreve fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg,
 • at du kan framelde dig "aftalen" øverst på nyhedsbrevet.


Du kan selvfølgelig stadig videresende MIA nyhedsbrevet til gode kolleger, som du mener kunne være interesserede i nyheder fra Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg. De tilmelder sig øverst i dette nyhedsbrev.

Læs mere om de nye regler her.