Nyhedsbrev 64 - Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg

4. december 2018 

 
 

Digitaliseringens betydning for arbejdsmiljøet

Konferencen løb af stablen den 22. november 2018 i Herning Kongrescenter med deltagelse af 620 repræsentanter fra mejeriindustrien og arbejdsmarkedets parter, hvilket er imponerende i betragtning af de udfordringer, branchen står i.

MIA vil gerne takke deltagerne for evalueringen af, hvad deltagerne fandt var det bedste ved arbejdsmiljøkonferencen, hvad MIA kan ændre, for at gøre konferencen bedre, samt for ideer og emner til næste års arbejdsmiljøkonference. MIA's nedsatte arbejdsgruppe går i starten af december i gang med at evaluere konferencen og tager allerede i januar fat på planlægningen af mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference – 2019. 

Samtlige indlægsholderes power-point præsentationer fra dagen er lagt på MIA´s hjemmeside og dermed tilgængelige. Find dem her

 
 
 
 
 

Prisen til Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2018 uddelt på MIA-konferencen 22. november 2018

Prisen gik til arbejdsmiljørepræsentant Esben Niklas Poulsen og teamleder Henning M. Pedersen fra Arinco.
 

MIA's formandskab, der foruden Peter Møller Sjøgren tæller næstformanden Nils Juhl Andreasen, overrakte vinderne et indrammet diplom på titlen som ”Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2018", der nu kan pryde en væg på Arinco, et gavekort på 3.000 kr., som Arinco´s AMO kan anvende til et selvvalgt socialt formål, og endelig fik vinderne blomster samt 5 t-shirts hver med et synligt bevis på, at de var blevet kåret som Årets Arbejdsmiljøgruppe – 2018.

 
 
 
 

Mejeriindustriens arbejdsmiljøkonference – 2019
 
MIA har fastlagt datoen for næste års arbejdsmiljøkonference i Herning Kongrescenter.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen ud for torsdag den 21. november 2019.

 
 
 
 
 

Ny struktur fra 1. januar 2019 for arbejdsmiljøuddannelsen inden for mejeriindustrien


Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse vil fremover udbydes i et forløb over 2+1+1 dag, der inkluderer den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi.

Uddannelsen udbydes dermed i et sammenhængende forløb og afvikles på Dalum Landbrugsskole.

Hvis den sidste undervisningsdag datomæssigt skulle vise sig at være uhensigtsmæssig, så kan der findes en ny kursusdag.

Der udleveres uddannelsesbevis for hver uddannelsesdel.

  • 22 timer (den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse vil indholdsmæssigt være uændret
  • 7,5 timer (den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i ergonomi)
  • Splitkursus (med 2-4 ugers mellemrum)
  • 2 + 1 + 1 dag
  • Internat

Datoer for arbejdsmiljøuddannelsen i 2019

4 + 5. marts + 25. marts + 5. april

6 + 7. maj + 27. maj + 18. maj

2 + 3. september + 26. september + 10. oktober

4 + 5. november + 25. november + 12. december.

Afholdes på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.

Læs om uddannelsen og find tilmeldingsblanket her

 
 
 
 

 

Ergonomiambassadør-uddannelsen i 2019

I 2019 afvikles ergonomiambassadør-uddannelsen:
 

2. - 3. oktober + 5. november på Korsvej Mejeri, Højrupvej 116, 7000 Fredericia.
 

Læs nærmere om uddannelsen her. Her findes også tilmeldingsblanketten.

 
 
 
 

Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord
er en del af Branchefællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) transport, service-turisme og jord til bord.
Læs mere på www.baujordtilbord.dk

Tilmeld dig til nyhedsbrevet her | Afmeld nyhedsbrevet her