Forebyggelse af ulykker med truck, I_Site på Tulip, Vejle Nord

 

Med henblik på at forebygge ulykker og materielle skader i den interne færdsel, har Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg (KAU), gennemført et projekt hvor Tulip Vejle Nord har afprøvet systemet I_Site fra Toyota.

I_Site er et teknologisk informationssystem målrettet trucks. Systemet registrerer alle påkørsler og danner overblik over:

  • antallet af påkørsler for den enkelte truckfører

  • omfanget af materielle skader og hvor de opstår
  • hvem der har adgang til at køre truck.

 

I RAPPORTEN kan læses mere om projektet og dets resultater.

I et forudgående projekt ”Sikker adfærd i færdslen” om ændring af sikkerhedskulturen ved intern færdsel, blev der udarbejdet en DREJEBOG om, hvordan virksomheder inden for kødindustrien kan arbejde systematisk med ændring af adfærd, der gør den interne færdsel sikker.