Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg har i samarbejde med Alectia gennemført projekt om ændring af sikkerhedskulturen ved intern færdsel i kødforædlingsindustrien.

I forbindelse med projektet er der udarbejdet en drejebog som indeholder en køreplan for, hvordan virksomheder inden for kødindustrien kan arbejde systematisk med ændring af adfærd, der gør den interne færdsel sikker.

Udskriv forsiden Word eller PDF og fanebladsoversigten Word eller PDF til drejebogen.

Klik på nedenstående faneblade for at downloade materialet til drejebogen:

1

Introduktion til drejebogen

 
 
  
 
 
 
 
      
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12