Sygefravær i APV´en


BAR Jord til Bord, Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg har lavet en vejledning omkring sygefravær i APV. Vejledningen giver konkrete eksempler på, hvordan SIO kan inddrage sygefravær i APV arbejdet.
APV og sygefravær