Udvikling i fællesskab - om godt psykisk arbejdsmiljø på svineslagterier

Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg ønskede at undersøge hvorvidt et relativt lavt sygefravær, et lavt antal strejker og lav personalegennemstrømnin havde en sammenhæng med et godt psykisk arbejdsmiljø. De fire svineslagterier, med de bedste resultater på de tre parametre i årene 2000-2002 blev udvalg, og Niels Møller og Peter Hasle fra Danmarks Tekniske Universitet stod for undersøgelsen, der viser, at der er en sammenhæng.
Rapporten fortæller om de gode historer bag de fire svineslagteriers gode psykiske arbejdsmiljø og samarbejde. Der fortælles hvordan de gode relationer mellem ledere og ansatte og ansatte imellem er skabt, om værdsættelse og respekt for hinanden, om godt lederskab, om metoder til at undgå konfliker, om teamwork mellem fabrikschef og tillidsmand, om medarbejderindflydelse, om fælles indsats over for sygefravær og om effekten af win-win situationer. Gennemgående for den positive udvikling, de fire slagterier fortæller om, er gensidig tillid og udvikling i fællesskab.
Download rapporten her