UPS! - Ulykker på Sdr. Borup


Kødindustrien har med projektet "Nul ulykker og Trivsel" på Tulip i Sdr. Borup sat fokus på at mindske antallet af ulykker.
Formålet med projektet er at halvere fraværsdage pga. ulykker samt at få behandlet så mange nærved ulykker som muligt. Der er udarbejdet et let tilgængeligt registreringsskema samt uddannet en gruppe "ambassadører" som bidrager med viden om ulykkesrisici og ideer til forebyggelse. Projektet opererer i feltet mellem adfærd, holdninger, vaner og kommunikation. Det psykiske arbejdsmiljø og trivsel er hermed også sat på dagsordenen.
 
Læs folderen UPS - Ulykker på Sdr. Borup og mere om projektet på www.sikkernu.dk