Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg


Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg, H. C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf.: 3377 3377.  Fax: 3377 3300. E-mail: SAU@baujordtilbord.dk


Formål og opgave:
Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg har som formål at motivere virksomhederne og deres medarbejdere til at samarbejde om at skabe sikre, sunde og udviklende arbejdspladser.
Udvalget skal følge og understøtte den arbejdsmiljømæssige udvikling i erhvervet og påvirke til en sundhedsfremmende adfærd.
Endvidere skal udvalget være bindeled mellem Arbejdstilsynet og virksomhederne i såvel brancherettede kampagner m.m., som konkrete virksomhedsrelaterede opgaver

Udvalget vil
Igangsætte, gennemføre og evaluere arbejdsmiljøprojekter jf. bekendtgørelse om Arbejdsmiljørådets og branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats

  • Beskæftige sig med arbejdsmiljømæssige spørgsmål bredt
  • Udarbejde generelle retningslinier inden for afgrænsede områder
  • Afdække behov for brancherettede undersøgelser, igangsætte, koordinere og videreformidle disse
  • Motivere sikkerhedsorganisationerne til at fremme et systematisk sikkerheds- og sundhedsarbejde
  • Gennem BAR Jord til Bord udbyde, sikre evaluering og justering af arbejdsmiljøuddannelsen
  • Udfærdige årlig redegørelse over branchens arbejdsmiljøaktiviteter til Arbejdstilsynet.

 

Find alle materialer på Savportalen


Medlemmer af Slagteribranchen Arbejdsmiljøudvalg SAU:

 

Tican Fresh Meat, Thisted
Arbejdsmiljørepræsentant Allan Falksen

 

Dansk Industri
Fællessekretær for udvalget, Annette Hoffmann

 

Danish Crown Beef, Ålborg
Arbejdsmiljørepræsentant Finn Ryberg

 

Tican Fresh Meat
Supply chain director Henrik Kæmpe

 

HK Privat
Sekretær Jesper Schmidt Sørensen

 

Dansk Industri
Chefkonsulent Jesper Z Kock

 

Fødevareforbundet NNF
Forbundssekretær Jim Jensen

 

Danish Crown
Vice president supply chain Kurt T. Petersen

 

Lederne
Arbejdsmiljøchef Lars Andersen

 

Danish Crown
Vice president production Per Lauersen

 

Danish Crown Pork, Horsens
Arbejdsmiljørepræsentant Peter Thorup

 

Danish Crown Insurance
Arbejdsmiljøchef Randi Madsen

 

Fødevareforbundet NNF
Konsulent Tommy Jensen

 

 

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg KAU:

 

Dansk Industri
Chefkonsulent Annette Hoffmann

 

Fødevareforbundet NNF
Forbundssekretær Flemming Dal Cortivo

 

3F
Miljø- og arbejdsmarkedspolitisk konsulent Jesper Lund Larsen

 

Tulip Food Company
Koncernteknisk chef John Lehmann Pedersen

 

Danske Slagtermestre
Konsulent Lars Poulsen

 

Defco
Produktionschef Ronnie Nielsen

 

Fødevareforbundet NNF
Konsulent Tommy JensenSidst revideret den 7.01.2016