Arbejdsmiljørådet www.amr.dk

Arbejdstilsynet www.at.dk

Arbejdsskadestyrelsen www.aes.dk

Beskæftigelsesministeriet  www.bm.dk

Dansk Industri www.di.dk

Fagligt Fælles Forbund www.3f.dk

Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer https://mejerileder.dk  

Fødevareforbundet NNF www.nnf.dk

Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere  www.gls-a.dk

HK www.hk.dk 

Kemi i gartnerier www.kemiigartneri.dk

Landbrug & Fødevarer www.lf.dk

Lederne www.lederne.dk

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening www.mejerierne.dk

Naturstyrelsen   www.naturstyrelsen.dk

Serviceforbundet www.serviceforbundet.dk

Ung med Job www.ungmedjob.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø: www.arbejdsmiljoviden.dk