Arbejdsmiljøuddannelsen BAU Jord til Bord

BAU Jord til Bord udbyder den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage i et fællesskab mellem de til BARét tilknyttede brancher. Uddannelsesforløbene tilpasses de respektive brancher og aktuelle opgaver i forhold til sikkerhed og sundhed: Mejeri, jordbrug mv., slagteri samt tilhørende følgeindustrier.

BAU Jord til Bord viderefører den nedsatte arbejdsgruppe, der består af sekretærerne for Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Slagteriernes Arbejdsmiljøudvalg og Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsgruppen medvirker til, at der sker en kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelsen samt formidler ønsker fra de respektive brancheområder til kursusadministrator og undervisere.